Xà Phòng Hoá Hoàn Toàn 17 24 Gam Chất Béo

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam hóa học bự yêu cầu trọn vẹn 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được trọng lượng xà chống là


Bạn đang xem: Xà Phòng Hoá Hoàn Toàn 17 24 Gam Chất Béo

*
Nhóm tiếp thu kiến thức facebook miễn giá thành đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa huấn luyện và đào tạo lớp 3-12 bất kỳ trên viglacerabahien.com. Đăng ký kết ngay!

*
Thi online bên trên phầm mềm VietJachồng. Tải ngay!


Chọn đáp án B

Phản ứng:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3.

Có nglixerol = nNaOH ÷ 3 = 0,02 mol

⇒ áp dụng bảo toàn cân nặng ta có:

mxà chống = mmuối bột = 17,24 + 0,06 × 40 – 0,02 × 92 = 17,80 gam


Chất X đối kháng chức có cách làm phân tử

*
. Cho 7,4 gam X vào hỗn hợp NaOH đầy đủ, làm cho nóng cho làm phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch nhận được 6,8 gam chất rắn khan. Công thức của X là


A.

*


B.

*


C.

*


Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Nhạc Chuông Cho Iphone Bằng Itunes Mới Nhất Trên Máy Tính

D.

*


làm cho nóng 0,2 mol este solo chức X với 135 ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau bội phản ứng xẩy ra hàn toàn, cô cạn hỗn hợp chiếm được ancol etylic và 19,2 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?


A.

*


Tỉ kăn năn tương đối của este no, đối kháng chức, mạch hở X đối với không gian bằng 2,5517. Công thức phân tử của X là


Xà chống hóa trọn vẹn 265,2 gam hóa học bự (X) bằng dung dịch KOH chiếm được 288gam một muối hạt kali duy nhất. Tên hotline của X là


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP. 3-12, viglacerabahien.com HỖ TRỢ DỊCH COVID