Xà Phòng Hoá Hoàn Toàn 17 24 Gam Chất Béo

Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là


Bạn đang xem: Xà Phòng Hoá Hoàn Toàn 17 24 Gam Chất Béo

*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại viglacerabahien.com. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app viglacerabahien.com. Tải ngay!


Chọn đáp án B

Phản ứng:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3.

Có nglixerol = nNaOH ÷ 3 = 0,02 mol

⇒ áp dụng bảo toàn khối lượng ta có:

mxà phòng = mmuối = 17,24 + 0,06 × 40 – 0,02 × 92 = 17,80 gam


Chất X đơn chức có công thức phân tử

*
. Cho 7,4 gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 6,8 gam chất rắn khan. Công thức của X là


A.

*


B.

*


C.

*


Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Nhạc Chuông Cho Iphone Bằng Itunes Mới Nhất Trên Máy Tính

D.

*


đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là?


A.

*


Tỉ khối hơi của este no, đơn chức, mạch hở X so với không khí bằng 2,5517. Công thức phân tử của X là


Xà phòng hóa hoàn toàn 265,2 gam chất béo (X) bằng dung dịch KOH thu được 288gam một muối kali duy nhất. Tên gọi của X là


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, viglacerabahien.com HỖ TRỢ DỊCH COVID