Vốn Điều Lệ Tiếng Trung Là Gì

Thuật ngữ cơ bản về chứng khoán vào giờ Trung cực kỳ bổ ích cho hồ hết người làm cho trên chủ thể Nước Trung Hoa về triệu chứng khoán thù . tiếng Hoa Chinese xin hỗ trợ cho 1 vài chúng ta một vài ba thuật ngữ cnạp năng lượng phiên bản về hội chứng khoán trong giờ Trung Quốc nhằm sở hữu tầm nhìn trọn vẹn độc nhất vô nhị. Hôm ni Shop chúng tôi vẫn tiết lộ và một vài các bạn trọn cỗ từ bỏ vựng học tiếng hoa cnạp năng lượng phiên bản dành cho sinch viên, người đi làm việc về bệnh khoán

Hy vọng một vài các bạn trong tương lai cho dù làm nghề gì cũng mua một vài trí thức giờ Trung Hoa đơn giản và dễ dàng nhưng công dụng tốt nhất. Chúc đông đảo chúng ta học tập tốt giờ Trung Hoa nhé!

STTTiếng ViệtTiếng TrungPhiên âm
1Bán khống bệnh khoán证券的卖空zhèngquàn de mài kōng
2Bàn giao dịch交易台jiāoyì tái
3Bản tin thị trường商情报告单shāngqíng bàogào dān
4Chứng khoán thù đổi khác được可换证券kě huàn zhèngquàn
5Chứng khân oán họp pháp合法证券héfǎ zhèngquàn
6Chứng khân oán giữ thông流通证券liútōng zhèngquàn
7Chứng khoán niêm yết上市证券shàngshìzhèngquàn
8Chứng khân oán tụt hậu滞价证券zhì jià zhèngquàn
9Chứng khân oán ưu tiên优先证券yōuxiān zhèngquàn
10Chứng khoán thù viền quà, bệnh khân oán hảo hạng, chứng khân oán có bảo đảm金边证券jīnbiān zhèngquàn
11Công ty triệu chứng khoán证券公司zhèngquàn gōngsī
12Công ty thanh toán hội chứng khoán证券交易公司zhèngquàn jiāoyì gōngsī
13chúng tôi môi giới chứng khoán证券经纪公司zhèngquàn jīngjì gōngsī
14Đầu cơ hội chứng khoán证券投机zhèngquàn tóujī
15Giá thuở đầu, giá bán các đại lý, giá gốc triệu chứng khoán证券基价zhèngquàn jījià
16Giá giao dịch thanh toán bệnh khoán证券交易价格zhèngquàn jiāoyìjiàgé
17Giá thị lrường市价shìjià
18đổi chác chứng khoán证券交易zhèngquàn jiāoyì
19Hãng đầu tư mạnh hội chứng khoán证券投机商号zhèngquàn tóujī shānghào
20Khoản vay贷款dàikuǎn
21Người bán bệnh khoán出卖证券者chūmài zhèngquàn zhě
22Ngưòi bị phá sản破产者pòchǎn zhě
23Người môi giới triệu chứng khoán证券经纪zhèngquàn jīngjì
24Người thu sở hữu hội chứng khoán收买证券者shōumǎi zhèngquàn zhě
25Nhà đối chiếu bệnh khoán证券分析家zhèngquàn fēnxī jiā
26Phá sản破产者pòchǎn zhě
27Pháp qui quản lý thanh toán giao dịch bệnh khoán证券交易管理法规zhèngquàn jiāoyì guǎnlǐ fǎguī
28Phiếu bảo chứng证券的附签zhèngquàn de fù qiān
29Rửa bệnh khoán证券回买zhèngquàn huí mǎi
30Sàn giao dịch交易场地jiāoyì chǎngdì
31Sngơi nghỉ giao dịch交易所jiāoyì suǒ
32Sự phân chia hoa hồng佣金让予yōngjīn ràng yú
33Thị Trường bệnh khoán证券市场zhèngquàn shìchǎng
34Tiền bảo chứng保证金bǎozhèngjīn
35Tiền hoa hồng佣金yōngjīn
36Tình hình Thị phần bệnh khoán证券行青zhèngquàn háng qīng
37Tổ vừa lòng (hội chứng khoán) đầu tư投资组合tóuzī zǔhé
38Vốn đầu tư chứng khoán证券投资资本zhèngquàn tóuzī zīběn
39Bán toá cổ phiếu股票的抛售gǔpiào de pāoshòu
40Bị nghiền chào bán tháo被迫抛出bèi pò pāo chū
41Chỉ số cổ phiếu股票指数gǔpiào zhǐ shù
42Chia bóc tách cổ phiếu分股fēn gǔ
43Chứng chỉ cổ phiếu股份证书gǔfèn zhèngshū
44Chứng trường đoản cú chuyền nhượng (cổ phiếu)过户凭单guòhù píngdān
45Cổ đông (người góp cổ phần)股东gǔdōng
46Cổ phần pháp nhân法人股fǎréngǔ
47Cổ phiếu công nghiệp工业股票gōngyè cổ gǔpiào
48Cồ phiếu ghi danh记名股票jìmíng gǔpiào
49Cổ phiếu hấp dẫn热门股票rèmén gǔpiào
50Cồ phiếu thương thơm nghiệp商业股票shāngynai lưng gǔpiào
51Cổ phiếu thường普通股票pǔtōng gǔpiào
52Cổ phiếu ưu đãi优先股yōuxiān gǔ
53Cổ phiếu vô danh无记名股票wújìmíng gǔpiào
54Cổ tức giữa kỳ, cổ tức tạm thời, cổ tức nhất thời trả期中股利qízhōng gǔlì
55Danh sách cổ đông股东名册gǔdōng míngcè
56Đại hội cổ đông股东大会gǔdōng dàhuì
57Đại lý chuyển nhượng过户代理人guòhù dàilǐ rén
58Đầu cơ giá bán lên多头duōtóu
59Đầu cơ giá chỉ xuống空头kōngtóu
60Đóng cửa收盘shōupán
61Giá (cổ phiếu) thời gian msinh sống cửa开盘价格kāipán jiàgé
62Giá cồ phiếu股票价格gǔpiào jiàgé
63Giá lúc đóng cửa收盘价格shōupán jiàgé
64Giá niêm yết bắt đầu nhất最新牌价zuìxīn páijià
65đổi chác cổ phiếu股票交易gǔpiào jiāoyì
66Lợi tức CP (cổ tức)股息gǔxí
67Mệnh giá票面价值piàomiàn jiàzhí
68Mở cửa开盘kāipán
69Mua bán cồ phiếu股票买卖gǔpiào mǎimài
70Mua lại, cài đặt bù, mua lại triệu chứng khoán phân phối khống空头补进kōngtóu bǔ jìn
71Mức giao dịch cổ phiếu股票交易额gǔpiào jiāoyì é
72Mức cung ứng, ngưỡng can thiệp支持水平zhīchí shuǐpíng
73Ngày chuẩn bị giao nhận交割准备日jiāogē zhǔnbèi rì
74Ngày giao nhận交割日jiāogē rì
75Ngày thanh tân oán hoả hồng triển hạn, ngày tính tiền bù hoãn thanh khô toán交割限期日jiāogē xiànqí rì
76Nghiệp vụ môi giới cổ phiếu股票经纪业务gǔpiào jīngjì yèwù
77Người được nhượng受股人shòu gǔ rén
78Người môi giới cổ phiếu股票经纪人gǔpiào jīngjì rén
79Người môi giới độc lập独立经纪人dúlì jīngjì rén
80Người nhượng lại, bạn chuyển nhượng让股人ràng gǔ rén
81Nhân viên cung cấp cổ phiếu股票推销员gǔpiào tuīxiāo yuán
82Phí đưa nhượng过户手续费guòhù shǒuxù fèi
83Phí hoãn giao延期交割费yánqí jiāogē fèi
84Phí triển hạn giao dịch交易延期费jiāoyì yánqí fèi
85Phiếu cổ tức, cổ tức trả bằng chứng khân oán trợ thì thời股利票gǔlì piào
86Quyền lợi trong vốn cổ đông股本权益gǔběn cửa hàng yì
87Quyền download cổ phiếu股权gǔquán
88Sang thương hiệu, chuyển nhượng过户guòhù
89Sổ đăng ký sang thương hiệu (cổ phiếu), sổ chuyên nhượng (cổ phiếu)过户账guòhù zhàng
90Ssinh sống thanh toán cổ phiếu股票交易所gǔpiào jiāoyì suǒ
91Sự đầu cơ chênh lợi nhuận chứng khoán股票套利gǔpiào tàolì
92Sự sở hữu (vào) cổ phiếu股票的购进gǔpiào de gòu jìn
93Thị phần cổ phiếu股票市场gǔpiào shìchǎng
94Tình hình Thị Trường cổ phiếu股票行情gǔpiào hángqíng
95Trốn thuế cổ tức股息税逃避gǔxí shuì táobì
96Vốn cổ phần股本gǔběn
97Vốn cổ phần theo điều lệ, vốn CP được phxay bán额定股本édìng gǔběn
98Công trái公债gōngzhài
99Công trái thị chính市政公债shì zhèng gōngzhài
100Cuống đổi phiếu trả lãi, phiếu thay đổi cổ tức息票调换券xí piào diàohuàn quàn
101Hoàn vốn trái phiếu债券还本zhàiquàn huán běn
102Người giữ lại trái phiếu债券持有人zhàiquàn chí yǒu rén
103Phiếu lãi trái phiếu债券息票zhàiquàn xí piào
104Sai biệt giá trái khoán债券溢价zhàiquàn yì jià
105Trái phiếu chính phủ政府债券zhèngfǔ zhàiquàn
106Trái phiếu có thể chuyển đổi, trái khoán chuyển đồi可兑换债券kě duìhuàn zhàiquàn
107Trái phiếu công nghiệp工业债券gōngytrằn zhàiquàn
108Trái phiếu nhiều năm hạn长期债券chángqí zhàiquàn
109Trái phiếu đảo nợ, trái phiếu có thể trả trả替续债券tì xù zhàiquàn
110Trái phiếu địa phương地方债券dìfāng zhàiquàn
111Trái phiếu ghi nợ信用债券xìnyòng zhàiquàn
112Trái phiếu kho bạc国库券guókùquàn
113Trái phiếu kho bạc国库债券guókù zhàiquàn
114Trái phiếu không tồn tại lãi suất vay định kỳ无息债券wú xí zhàiquàn
115Trái phiêu lợi tức受益债券shòuyì zhàiquàn
116Trái phiếu ngắn hạn短期债券duǎnqí zhàiquàn
117Trái phiếu thay chấp抵押债券dǐyā zhàiquàn
118Trái phiếu tiền tệ, trái khoán phiên bản tệ货币债券huòbì zhàiquàn
119Trái phiếu vô danh无记名债券wújìmíng zhàiquàn
120Trái phiếu xây dựng建设债券jiànshtrằn zhàiquàn