Từ Vựng Tiếng Trung Chuyên Ngành Kế Toán

Kế toán giờ Trung là gì ? Kế toán là một trong ngành khôn cùng thịnh hành hiện giờ cùng được chúng ta tthấp ưa chuộng với lựa trọn, tuy thế để có một quá trình xuất sắc cùng dễ dàng nếu bạn làm vào đơn vị của tín đồ Trung Quốc thì bạn đề xuất bao gồm vốn từ về ngành nghề này.

Bạn đang xem: Từ Vựng Tiếng Trung Chuyên Ngành Kế Toán

Bài viết bây giờ bọn họ vẫn học về Các trường đoản cú vựng giờ Trung siêng ngành kế toán, Các tên thường gọi và thuật ngữ ngành kế toán bởi giờ Trung chủ thể này nhé !


Bài viết đề cùa tới văn bản sau: ⇓


Kế toán: 会计名称 Kuàijì míng chēngKiểm tân oán (kiểm tra kế toán) -/查帐 chá zhàngTài khoản /帐户 zmặt hàng hùKết toán thù /结算/ jié suànLương bổng phúc lợi:  工资福利 gōng zī fúlìGiá thành: 成本 chéng běnKhoản tiền: 款项 kuǎn xiàngCon số: 数字 shùzìCác Thuật ngữ giờ Trung siêng ngành Kế toán

Kế toán: 会计名称 Kuàijì míng chēng

1 Kế toán giá thành 成本会计 chéngběn kuàijì 2 Văn chống kế tân oán 单位会计 dānwèi kuàijì 3 Kế tân oán xí nghiệp sản xuất 工厂会计 gōngchǎng kuàijì 4 Kế toán công nghiệp 工业会计 gōngyè kuàijì 5 Kế toán thù tiếp tế 制造会计 zhìzào kuàijì 6 Thủ tục kế toán thù 会计程序 kuàijì chéngxù 7 Quy trình kế toán 会计规程 kuàijì guīchéng 8 Năm tài chủ yếu 会计年度 kuàijì niándù 9 Kì kế tân oán 会计期间 kuàijì qījiān 10 Pháp quy kế toán thù những thống kê 主计法规 zhǔjì fǎguī 11 Kế toán trưởng 会计主任 kuàijì zhǔrèn 12 Kiểm soát viên 主管会计 zhǔguǎn kuàijì 13 Nhân viên kế toán 会计员 kuàijì yuán 14 Trợ lý kế tân oán 助理会计 zhùlǐ kuàijì 15 Kế tân oán 会计 kuàijì 16 Kiểm toán thù trưởng 主计主任 zhǔjì zhǔrèn 17 Người giữ lại sổ sách 簿计员 bùjì yuán 18 Người duy trì sổ chiếc 计账员 jìzmặt hàng yuán 19 Thủ quỹ 出纳 chūnà đôi mươi Người thống trị làm hồ sơ, nhân viên tàng trữ 档案管理员 dǎng’àn guǎnlǐ yuán

Kiểm toán (bình chọn kế toán) -/查帐 chá zhàng

1 Chủ nhiệm kiểm toán 审计主任 shěnjì zhǔrèn 2 Kiểm toán thù trưởng 审计长 shěnjì zhǎng 3 Kiểm toán thù 审计 shěn jì 4 Tiếp tục kiểm tân oán 继续审计 jìxù shěnjì 5 Kiểm toán thù hàng năm 常年审计 cháng nián shěnjì 6 Kiểm tân oán cuối kỳ 期末审计 qímò shěnjì 7 Kiểm toán định kỳ 定期审计 dìngqí shěnjì 8 Kiểm toán quan trọng đặc biệt 特别审计 tèbié shěnjì 9 Kiểm toán giữ cồn 巡回审计 xúnhuí shěnjì 10 Kiểm toán thù thuận chiều 顺查 shùnchá 11 Kiểm tra điểm 抽查 chōuchá 12 Kiểm tra theo 跟查 gēnchá 13 Kiểm tra ngược 逆查 nìchá 14 Tkhô cứng tra 清查 qīngchá 15 Kiểm tra sâu sắc 精查 jīng chá 16 Tìm lỗi 找错 zhǎo cuò 17 Thẩm tra so sánh 复核 fùhé 18 Trình trường đoản cú kiểm tân oán 查帐程序 chá zsản phẩm chéngxù 19 Kiểm toán bất chợt xuất 突击检查 tújí jiǎnchá trăng tròn Ý con kiến của tín đồ kiểm tân oán 查帐人意见 chá zsản phẩm nhón nhén yìjiàn 21 Ngày khám nghiệm sổ sách 查帐日期 chá zsản phẩm rìqí 22 Chứng dấn chất vấn sổ sách 查帐证明 chá zhàng zhèng míng 23 Kiểm tra nội bộ 内部核查 nèi bù hé chá 24 Kiểm tra cục bộ 全部审查 cửa hàng bù shěn chá 25 Chứng cứ đọng kiểm toán thù 查帐证据 chá zsản phẩm zhèngjù 26 Thẩm tra đối chiếu cho nhau 相互核对 xiāng hù héduì 27 Thu thập tư liệu 搜集材料 sōují cáiliào

Tài khoản /帐户 zsản phẩm hù

1 Sổ chiếc 总帐 zǒng zhàng 2 Chuyển sổ nợ 过帐 guò zhàng 3 Nợ ứ (nợ không tịch thu lại được) 倒帐 dào zsản phẩm 4 Chuyển khoản (thu hoặc chi) 转帐 zhuǎn zhàng 5 Vào thông tin tài khoản 登帐 dēng zhàng 6 Sổ Đen 假帐 jiǎ zmặt hàng 7 Tài khoản đáng ngờ 坏帐 huài zhàng 8 Kết toán sổ sách 结帐 jié zsản phẩm 9 Một món nợ 一笔帐 yī bǐ zhàng 10 Sổ sách kế tân oán sản phẩm & hàng hóa 商品帐 shāng pǐn zmặt hàng 11 Sổ thu bỏ ra tiền phương diện 现金帐 xiàn jīn zhàng 12 Tài khoản phú 辅助帐 fǔ zhù zmặt hàng 13 Tài khoản cá nhân 人名帐 rón rén míng zmặt hàng 14 Sổ kế tân oán ghi lưu giữ 备查帐 bèi chá zmặt hàng 15 Sổ cái cổ đông 股东帐 gǔ dōng zsản phẩm 16 Tài khoản hoán thù gửi 转换帐 zhuǎn huàn zsản phẩm 17 Tài khoản ghi tạm bợ 暂计帐 zhàn jì zsản phẩm 18 Sổ nhật kí kế toán thù 流水帐 liú shuǐ zhàng 19 Nợ mang lại hạn buộc phải trả 旧欠帐 jiù qiàn zhàng trăng tròn Tài khoản tin cậy 可靠帐 kěkào zsản phẩm 21 Tài khoản của người sử dụng 客户帐 kèhù zmặt hàng 22 Nhận thông tin tài khoản (của một fan làm sao đó) 收某人帐 shōu mǒu rón rén zsản phẩm 23 Ghi khoản thiếu Chịu (của người nào đó) vào sổ 记某人帐 jì mǒu rón rén zhàng 24 Ghi một món nợ 记一笔帐 jì yī bǐ zhàng 25 Tài khoản vãng lai 往来帐户 wǎnglái zhànghù 26 Sổ mẫu 总分类帐 zǒng fēnlèi zmặt hàng 27 Tài khoản trợ thời ghi 暂计帐户 zhàn jì zhànghù 28 Tài khoản tất cả hổn hợp 混合帐户 hùnhé zhànghù 29 Tài khoản Chi tiêu 成本帐户 chéng běn zhànghù 30 Tên tài khoản 帐户名称 zhànghù míngchēng 31 Tài khoản công ty lớn 营业帐户 yíngytrằn zhànghù 32 Sổ cái nhập hàng 进货分类帐 jìnhuò fēnlèi zmặt hàng 33 Sổ dòng cụ thể 细分类帐 xì fēnlèi zmặt hàng 34 Sổ loại ngân sách tiếp tế 制造费用帐 zhìzào fèiyòng zhàng 35 Sổ cái Chi tiêu 成本分类帐 chéng běn fēnlèi zhàng 36 Sổ mẫu gia sản 财产分类帐 cái chǎn fēnlèi zsản phẩm 37 Sổ loại nguyên liệu 原料分类帐 yuán liào fēnlèi zhàng 38 Ghi chép sổ sách (kế toán) 簿记 bù jì 39 Sổ mua sắm 购买簿 gòu mǎi bù 40 Sổ chiếc 主帐簿 zhǔ zmặt hàng bù 41 Các sổ prúc 转帐簿 zhuǎn zhàng bù 42 Sổ đăng kí 登记簿 dēngjì bù 43 Sổ dấn cài đặt CP 认股簿 rèn gǔ bù 44 Sổ CP 股票簿 gǔ piào bù 45 Sổ hóa 1-1, sổ biên lai 票据簿 piào jù bù 46 Sổ gửi buôn bán (kí gửi) 寄销簿 jì xiāo bù 47 Sổ giữ gìn sản phẩm & hàng hóa 存货簿 cún huò bù 48 Sổ nhập hàng 进货簿 jìn huò bù 49 Sổ giấy tách 活页簿 huó ytrằn bù 50 Sổ kế tân oán ghi nhớ 备查簿 bèi chá bù 51 Tập ngân phiếu 支票簿 zhī piào bù 52 Sổ nhật kí 日记簿 rìjì bù 53 Sổ gốc 原始帐簿 yuán shǐ zmặt hàng bù 54 Kế tân oán đối chọi 单式簿记 dān shì bù jì 55 Kế toán thù kép 复式簿记 fù shì bù jì 56 Sổ nhật kí tiền khía cạnh 现金日记簿 xiàn jīn rìjì bù 57 Sổ đăng kí chứng tự 票据登记簿 piàojù dēngjì bù 58 Sổ ghi mặt hàng mua trả lại 购货退出簿 gòu huò tuìchū bù 59 Sổ đăng kí CP 股票登记簿 gǔpiào dēngjì bù 60 Báo cáo năm 年报 nián bào 61 Báo cáo mon 月报 yuè cổ bào 62 Báo cáo tuần 旬报 xún bào 63 Báo cáo ngày 日报 rì bào 64 Báo cáo quá trình theo ngày 工作日报 gōng zuò rìbào 65 Bảng phú lục 附表 fù biǎo 66 Bảng ghi chi phí tồn kho 库存表 kù cún biǎo 67 Bảng quyết toán 决算表 jué suàn biǎo 68 Bảng tổng hòa hợp hóa đơn, triệu chứng từ bỏ 汇总表 huì zǒng biǎo 69 Bảng chỉnh sửa 编报表 biān bào biǎo 70 Bảng bằng vận kế toán 试算表 shì suàn biǎo 71 Bảng so sánh 比较表 bǐ jiào biǎo 72 Bảng kê khai tăng bớt 损益表 sǔnyì biǎo 73 Bảng chi phí lương 工资表 gōng zī biǎo 74 Phú lục thiết yếu 主要附表 zhǔyào fù biǎo 75 Bảng ghi nợ vốn 资产负债表 zīchǎn fù zhài biǎo 76 Bảng quyết tân oán hợp nhất 合并决算表 hébìng jué suàn biǎo 77 Bảng khai báo tài vụ 财务报表 cáiwù bào biǎo 78 Bảng kế toán thù Ngân sách chi tiêu 成本计算表 chéng běn jìsuàn biǎo 79 Bảng tổng phù hợp tiền lương 工资汇总表 gōng zī huì zǒng biǎo 80 Bảng phân tích chi phí lương 工资分析表 gōng zī fēnxī biǎo 81 Bảng so sánh thu chi 收支对照表 shōu zhī duì zhào biǎo 82 Biểu thứ thống kê lại 统计图表 tǒngjì túbiǎo 83 Bảng kê knhì cụ thể 列单 linai lưng dān 84 Hóa solo ba liên 三联单 sān lián dān 85 Bảng tkhô nóng toán thù chi phí 解款单 jiě kuǎn dān 86 Bảng lương 工资单 gōng zī dān 87 Phiếu kiểm soát so sánh 对帐单 duì zsản phẩm dān 88 Hóa solo vật tư 用料单 yòng liào dān 89 Phiếu lĩnh vật tư 领料单 lǐng liào dān 90 Hóa đơn bao tiêu 承销清单 chéng xiāo qīng dān 91 Hóa đối chọi tkhô cứng tân oán nợ 结欠清单 jié qiàn qīng dān 92 Bảng kết tân oán của ngân hàng 银行结单 yín háng jié dān 93 Giấy thông tin nộp tiền 缴款通知单 jiǎo kuǎn tōng zhī dān 94 Số hiệu tài khoản (khoản mục) 科目代号 kēmù lâu năm hào 95 Kí hiệu ghi nợ 记帐符号 jì zhàng fúhào 96 Số hiệu chứng trường đoản cú thanh toán thù 传票编号 chuán piào biān hào 97 Số hiệu chuyển động 活动编号 huó chiếc biān hào 98 Kí hiệu khoản mục 科目符号 kēmù fúhào 99 Số hiệu khoản mục 科目编号 kēmù biān hào 100 Khoản mục chi tiết 明细科目 míngxì kēmù 101 Khoản mục kế tân oán 会计科目 kuài jì kēmù

Kết toán thù /结算/ jié suàn

1 Kết toán thù tài vụ 财务结算 dòng wù jié suàn 2 Thu nhập 收入 shōu rù 3 Thu nhập năm 岁入 suì rù 4 Thu nhập từ bán hàng 销货收入 xiāo huò shōu rù 5 Thu nhập nước ngoài ngạch ốp 额外收入 éwài shōu rù 6 Thu nhập không bình thường 非常收入 fēi cháng shōu rù 7 Thu nhập tự chi phí hoả hồng 佣金收入 yōng jīn shōu rù 8 Thu nhập từ bỏ tiền lãi 利息收入 lìxí shōurù 9 Thu nhập quanh đó doanh nghiệp (buôn bán) 营业外收入 yíngynai lưng wài shōurù 10 Thu nhập phi thuế quan lại (chưa hẳn nộp thuế) 非税收收入 fēi shuì shōu shōurù 11 Số phân phối thu nhập cá nhân năm 岁入分配数 suìrù fēnpèi shù 12 Số dự toán thù thu nhập năm 岁入预算数 suìrù yù suàn shù 13 Lợi nhuận 利润 lì rùn 14 Lãi ròng rã 纯利 chún lì 15 Phần lãi gộp 毛利 máo lì 16 Số dư 余额 yú’é 17 Lãi (lợi tức) 利息 lì xí 18 Khoản lãi được kiểm kê 盘盈 pán yíng 19 Khoản dư của kỳ trước 上期结余 ssản phẩm qí jiéyú trăng tròn Tăng cực hiếm tiền vốn 资产增值 zī chǎn zēng zhí 21 Tích lũy đặc biệt quan trọng 特别公积 tèbié gōng jī 22 Tích lũy theo pháp định 法定公积 fǎdìng gōng jī 23 Giá trị còn sót lại 净值 jìng zhí 24 Khoản thu nhập cá nhân 收益 shōu yì 25 Khoản thu nhập cá nhân từ bỏ lãi 纯收益 chún shōu yì 26 Khoản thu nhập cá nhân tự ròng 利息收益 lìxí shōu yì 27 Khoản thu nhập cá nhân từ bỏ BDS 地产收益 dì chǎn shōu yì 28 Khoản thu nhập cá nhân từ sắm sửa 营业收益 yíng yè cổ shōu yì 29 Khoản các khoản thu nhập bán sản phẩm 销售收益 xiāo shòu shōu yì 30 Khoản thu nhập tài vụ 财务收益 cáiwù shōu yì 31 Khoản thu nhập từ bỏ vốn 资本收益 zīběn shōu yì 32 Chi 支 zhī 33 Chi trừ dần dần (tọa chi) 坐支 zuò zhī 34 Chuyển khoản (bát chi) 拨支 bō zhī 35 Cấp 直票 zhí piào 36 Chi tiêu thường niên 岁出 suì chū 37 Mức đầu tư 支出额 zhī chū é 38 Khấu tạm thời đưa ra lương 扣借支 kòu jiè zhī 39 Tạm ứng lương 借支 jiè cổ zhī 40 Chi tiêu không tính định nấc 额外支出 éwài zhī chū 41 Khoản chi quan trọng 非常支出 fēi cháng zhīchū 42 Cách thức đưa ra 支付手段 zhīfù shǒu duàn 43 Lệnh bỏ ra 支付命令 zhī fù mìng lìng 44 Dự đưa ra 预付 yù fù 45 Chuẩn bị dự tân oán 预算法 yù suàn fǎ 46 Khoản mục dự tân oán 编预算科目 biān yù suàn kēmù 47 Dự tân oán đơn vị nước 国家预算 guó jiā yù suàn 48 Dự toán vượt mức 超出预算 chāo chū yù suàn 49 Bàn dự thảo dự tân oán 预算草案 yù suàn cǎo’àn 50 Dự tân oán trong thời điểm tạm thời 临时预算 lín shí yù suàn 51 Giảm sút dự tân oán 追减预算 zhuī jiǎn yù suàn 52 Tăng thêm dự tân oán 追加预算 zhuī jiā yù suàn 53 Tăng cùng bớt dự toán 追加减预算 zhuī jiā jiǎn yù suàn 54 Món nợ 债务 zhài wù 55 Chủ nợ 债权 zhài tiệm 56 Tổn thất tính gộp 毛损 máo sǔn 57 Hao hụt nghỉ ngơi kho 仓耗 cāng hào 58 Chiết khấu, khấu hao 折耗 shé hào 59 Tổn định thất được xác minh 盘损 pán sǔn 60 Mắc nợ 负债 fù zhài 61 Số thâm hụt 赤字 chì zì 62 Lỗ vốn 蚀本 shí běn 63 Phá sản 破产 pò chǎn 64 Lỗ lãi 损益 sǔn yì 65 Tổn định thất do đình chỉ phân phối 停业损失 tíngytrằn sǔn shī 66 Lỗ lãi ngơi nghỉ thời gian trước 前期损益 qiánqí sǔnyì 67 Lỗ lãi nghỉ ngơi giai đoạn sau 本期损益 běn qí sǔnyì 68 Khoản nợ không tồn tại lãi 无息债务 wú xí zhài wù 69 Khoản nợ mang đến kì trả 到期负债 dào qí fù zhài 70 Khoản nợ giữ động 流动负债 liú cái fù zhài 71 Khoản nợ kéo dài 递延负债 dì yán fù zhài 72 Trích bù lời lãi 盈亏拨补 yíng kuī bō bǔ 73 Tính tân oán nhầm 误算 wù suàn 74 Ghi sót 漏记 lòu jì 75 Liệt kê nhầm 误列 wù litrằn 76 Khai man, báo cáo hỗn 虚报 xū bào 77 Chi trội 浮支 fú zhī 78 Lãng tổn phí 浪费 buôn bản fèi 79 Không tương xứng 不符 bù fú 80 Sổ sách có không đúng sót 错帐 cuò zmặt hàng 81 Vứt quăng quật 刮擦 guā cā 82 Chương mục không xong xuôi 未清帐 wèi qīng zhàng 83 Lập số đưa 做假帐 zuò jiǎ zmặt hàng 84 Lãi trả lỗ thật 虚抬利益 xū tái lìyì 85 Tìm giải pháp xà xẻo 从中揩油 cóng zhōng kāiyóu 86 Sai sót vào ghi chxay 记录错误 jìlù cuòwù 87 Khoản mục vào sai 入错科目 rù cuò kēmù 88 Sai số 数字颠倒 shùzì diān dǎo 89 Sai sót nghệ thuật 技术错误 jìshù cuò wù 90 Sai sót về tính chất toán 计算错误 jìsuàn cuò wù 91 Vết sửa 涂改痕迹 túgǎi hénjī 92 Xóa bằng thuốc tẩy xóa 药水擦改 yào shuǐ cā gǎi 93 Sửa chữa trị không đúng sót 冲销错误 chōng xiāo cuò wù 94 Khoản mục lộn xộn 混乱帐目 hǔn luàn zhàng mù 95 Sự ghi chnghiền không đúng sự thực 失实记录 shī shí jì lù 96 Làm đưa biên lai 伪造单据 wèizào dānjù 97 Bảo giữ quyền được sửa không nên 保留改错权 bǎoliú gǎi cuò cửa hàng

Lương bổng phúc lợi:  工资福利 gōng zī fúlì

1 Phúc lợi 福利 fú lì 2 Phúc lợi của nhân viên cấp dưới 员工福利 yuán gōng fúlì 3 Trợ cấp trị dịch 医疗补助 yī liáo bǔ zhù 4 Trợ cung cấp sinc đẻ 生育补助 shēng yù bǔ zhù 5 Thưởng trọn siêng năng 全勤奖 cửa hàng qín jiǎng 6 Ttận hưởng vuợt planer 超产奖 chāo chǎn jiǎng 7 Lương cùng chi phí lương 红利工资 hónglì gōng zī 8 Tiền lương tăng ca 加班工资 jiābān gōng zī 9 Nâng cao nút lương 提高工资 tígāo gōng zī 10 Hạ phải chăng nấc lương 减低工资 jiǎndī gōng zī 11 Phong tỏa tiền lương 工资冻结 gōng zī mẫu jié 12 Sai biệt về chi phí lương 工资差额 gōng zī chā’é 13 Bậc lương 工资等级 gōng zī děng jí 14 Tiền trợ cung cấp 津贴 jīn tiē 15 Tiền trợ cấp cho về nhà ở 房帖 fáng tiē 16 Tiền trợ cấp ngoại ngạch 额外津贴 éwài jīn tiē 17 Tiền trợ cấp cho về giáo dục 教育津贴 jiào yù jīntiē 18 Tiền trợ cấp về ăn uống 伙食补贴 huǒ shí bǔtiē 19 Tiền trợ cấp đi công tác 出差补贴 chū chāi bǔtiē đôi mươi Tiền trợ cấp cho phục vụ 职务津贴 zhíwù jīntiē

Giá thành: 成本 chéng běn

1 Tổng giá thành 总成本 zǒng chéng běn 2 Giá thành trung bình 平均成本 píngjūn chéng běn 3 Giá thành chủ yếu 主要成本 zhǔyào chéng běn 4 Giá cội 原始成本 yuánshǐ chéng běn 5 Giá thành thực tiễn 实际成本 shí jì chéng běn 6 Giá thành nguyên vật liệu 原料成本 yuánliào chéng běn 7 Phí tổn định sửa chữa 重置成本 chóng zhì chéng běn 8 Giá thành theo lô 分批成本 fēn pī chéng běn 9 Giá thành thẳng 直接成本 zhíjiē chéng běn 10 Giá thành dự trù 预计成本 yùjì chéng běn 11 Giá thành gián tiếp 间接成本 jiànjiē chéng běn 12 Giá thành đơn vị chức năng 单位成本 dānwèi chéng běn 13 Giá thành phần tử 分部成本 fēn bù chéng běn 14 Giá vận tải chi tiêu và sử dụng 运销成本 yùnxiāo chéng běn 15 Giá thành gắn thêm ráp 装配成本 zhuāng pèi chéng běn 16 Phí tổn định gia công 分步成本 fēn bù chéng běn 17 Giá thành tái phân păn năn 再分配成本 zài fēnpèi chéng běn 18 Giá thành tái gia công 再加工成本 zài jiā gōng chéng běn 19 Phí tổn định bóc tách khoản 分摊成本 fēntān chéng běn

Khoản tiền: 款项 kuǎn xiàng

1 Tiền gửi (ngân hàng) 存款 cún kuǎn 2 Kinh giá thành túi tiền 拨款 bō kuǎn 3 Khoản tiền giải ngân cho vay 贷款 nhiều năm kuǎn 4 Khoản tiền thu hộ 代收款 nhiều năm shōu kuǎn 5 Khoản tiền trù bị 筹备款 chóu bèi kuǎn 6 Khoản chi phí trợ thời thu 暂收款 zhàn shōu kuǎn 7 túi tiền tài thiết yếu 财政拨款 mẫu zhèng bō kuǎn 8 Trả chi phí trợ cấp 补贴付款 bǔtiē fù kuǎn 9 Tiền mặt trong kho (chi phí gởi) 专户存款 zhuān hù cún kuǎn 10 Khoản thu kê knhì đưa 伪应收款 wèi yīng shōu kuǎn 11 Khoản chi phí vay tuần hòan 循环贷款 xún huán dàikuǎn 12 Khoản tiền nên trả 应付帐款 yìngfù zsản phẩm kuǎn 13 Khoản chi phí bắt buộc thu 应收帐款 yīng shōu zhàng kuǎn 14 Khoản nợ thu ngay lập tức 催收帐款 cuī shōu zmặt hàng kuǎn 15 Lương lưu ban 兼薪 jiān xīn 16 Lương căn phiên bản 底薪 dǐ xīn 17 Nửa lương 半薪 bàn xīn 18 Lương lưu ban 双薪 shuāng xīn 19 Tiền mướn 租金 zū jīn 20 Tiền mặt 现金 xiàn jīn 21 Tiền đặt cọc 押金 yā jīn 22 Tiền dự trữ 公积金 gōng jī jīn 23 Tiền chu gửi 周转金 zhōu zhuǎn jīn 24 Tiền công ích 公益金 gōng yì jīn 25 Tiền lẻ 零用金 líng yòng jīn 26 Tiền trợ cấp 补助金 bǔ zhù jīn 27 Tiền trợ cung cấp thôi việc 退职金 tuì zhí jīn 28 Tiền pphân tử do nộp đủng đỉnh 滞纳金 zhì nà jīn 29 Quĩ quan trọng đặc biệt 特种基金 tèzhǒng jījīn 30 Quĩ tiền lương 工资基金 gōng zī jījīn 31 Tiền vốn hiện tại có 现存资金 xiàn cún zījīn 32 Tiền lương ứng trước 预支薪金 yùzhī xīn jīn 33 Hoa hồng thu nợ 收帐佣金 shōu zhàng yōng jīn 34 Tiền bảo hiểm 保险金 bǎo xiǎn jīn 35 Tiền phúc lợi an sinh 福利金 fúlì jīn 36 Tiền gửi tiết kiệm chi phí 储蓄金 crúc xù jīn 37 Tiền cam kết quĩ 存入保证金 cún rù bǎo zhèng jīn 38 Tiền cứu vớt trợ cấp bách 紧急救济金 jǐnjí jiùjì jīn 39 Lương hưu 退休金 tuì xiū jīn 40 Hội mức giá 会费 huì fèi 41 giá thành prúc, tiền tiêu lặt vặt 杂费 zá fèi 42 Ngân sách vày công ty nước cung ứng 公费 gōng fèi 43 Chi tiêu tổ chức 开办费 kāi bàn fèi 44 Chi tiêu giao thiệp 交际费 jiāo jì fèi 45 giá thành quảng bá 广告费 guǎng gào fèi 46 Chi tiêu điện và nước 水电费 shuǐ diàn fèi 47 giá thành chuyển vận 运输费 yùn shū fèi 48 túi tiền gói gọn 包装费 bāo zhuāng fèi 49 Ngân sách bảo vệ 寄存费 jìcún fèi 50 Phụ cấp cho thôi Việc 遣散费 qiǎn sàn fèi 51 Prúc cấp cho làm việc 办公费 bàn gōng fèi 52 Phụ cấp xe cộ 车马费 chē mǎ fèi 53 Tiền sách vở 书报费 shū bào fèi 54 Phí trùng tu bảo dưỡng 维持费 wéi chí fèi 55 Tiền áo quần 服装费 fú zhuāng fèi 56 Tiền trợ cấp cho gia đình 安家费 ānjiā fèi 57 Tiền lưu trú 驻留费 zhù liú fèi 58 Tiền an sinh 福利费 fúlì fèi 59 Sinc hoạt mức giá 生活费 shēnghuófèi 60 Tiền làm cho thêm ca 加班费 jiābān fèi 61 Lệ phí tổn giấy tờ thủ tục 手续费 shǒuxù fèi 62 Phí tổn trù bị 起动费 qǐdòng fèi 63 Chi tiêu tạm thời 临时费 línshí fèi 64 Chi phí liên tiếp 经常费 jīngcháng fèi 65 giá thành sản xuất 制造费用 zhìzào fèiyòng 66 Kinch phí tổn lâu bền hơn 恒久经费 héngjiǔ jīngfèi 67 Chi tiêu về nhân sự 人事费用 rénshì fèiyòng 68 Phí tổn định kiểm toán thù 查帐费用 chá zhàng fèiyòng 69 Nhận ngân sách đầu tư ứng trước 预领经费 yù lǐng jīngfèi 70 Kinc phí từng năm 岁定经费 suì dìng jīngfèi 71 Phí tổn định trả lại sản phẩm 退货费用 tuìhuò fèiyòng 72 Ngân sách tiền lãi 利息费用 lìxí fèiyòng 73 Ngân sách nhiệm vụ 业务费用 yèwù fèiyòng 74 Ngân sách chi tiêu quản lý 管理费用 guǎnlǐ fèiyòng 75 giá thành quảng cáo 推广费用 tuīguǎng fèiyòng 76 Chi phí prúc 附加费用 fùjiā fèiyòng 77 Công tác giá thành hàng ngày 每日出差费 měi rì chūchāi fèi 78 Tiền trợ cung cấp sinh hoạt 生活补助费 shēnghuó bǔzhù fèi 79 Tiền trợ cấp hiếu hỉ 婚丧补助费 hūn sāng bǔzhù fèi 80 túi tiền cai quản lí tứ liệu 材料管理费 cáiliào guǎnlǐ fèi 81 Chi tiêu trùng tu bảo dưỡng xí nghiệp 工厂维持费 gōngchǎng wéichí fèi 82 giá thành phân bố 摊派费用 tānpài fèiyòng

Con số: 数字 shùzì

1 Số lẻ 零数 líng shù 2 Số thập phân 小数 xiǎoshù 3 Số chẵn 整数 zhěngshù 4 Số ko 无数字 wú shùzì 5 Hàng đơn vị chức năng 个位 gnai lưng wèi 6 Hàng chục 十位 shí wèi 7 Hàng trăm 百位 bǎi wèi 8 Hàng nđần 千位 qiān wèi 9 4,3 (ko phân chia hết) 四点三(除不尽) sì diǎn sān (chụ bù jìn) 10 Tỉ lệ Xác Suất 百分比 bǎifēnbǐ 11 Hệ thập phân 十进制 shíjìnzhì 12 Phxay thập lục tiến 十六进制 shíliù jìn zhì 13 Làm tròn số 四舍五入 sìshěwǔrù 14 Triệt tiêu cho nhau 相互抵消 Xiānghù dǐxiāo 15 Thiếu 5 đồng 少五元钱 shǎo wǔ yuán qián

Các Thuật ngữ tiếng Trung chuyên ngành Kế toán thù

会计项目名称和编号 Hệ thống thông tin tài khoản kế toán(Trung Quốc)- thuật ngữ giờ Trung chuyên ngành kế toán.

14~ 15/ 固定资产/ property , plant, & equipment/ Tài sản nắm mong muốn 141/ 土地/ land/ Đất đai 1411/ 土地/ land/ Đất đai 1418/ 土地; 重估增值/ land ; revaluation increments/ Đất đai Reviews lại tăng 142/ 土地改良物/ lvà improvements/ Cải chế tác đất 1421/ 土地改良物/ l& improvements/ Cải tạo đất 1428/ 土地改良物 ;重估增值/ lvà improvements ; revaluation increments/ Cải chế tạo đất nhận xét lại tăng 1429/ 累积折旧 ;土地改良物/ accumulated depreciation ; l& improvements/ Khấu hao luỹ kế Cải tạo đất 143/ 房屋及建物/ buildings/ Nhà cửa ngõ đồ gia dụng kết cấu hạ tầng 1431/ 房屋及建物/ buildings/ Nhà cửa ngõ đồ gia dụng kết cấu hạ tầng 1438/ 房屋及建物 ;重估增值/ buildings; revaluation increments/ Nhà cửa đồ vật kiến trúc đánh giá lại tăng 1439/ 累积折旧 ;房屋及建物/ accumulated depreciation; buildings/ Khấu hao luỹ kế, Nhà cửa ngõ trang bị kết cấu hạ tầng 144~146/ 机(器)具及设备/ machinery & equipment/ Máy móc dòng thiết bị 1441/ 机(器)具/ machinery/ Máy mnão 1448/ 机(器)具 ;重估增值/ machinery ; revaluation increments/ Máy móc Reviews lại tăng 1449/ 累积折旧 ;机(器)具/ accumulated depreciation ; machinery/ Khấu hao luỹ kế sản phẩm mnão 151/ 租赁资产/ leased assets/ Tài sản thuê 1511/ 租赁资产/ leased assets/ Tài sản thuê 1519/ 累积折旧; 租赁资产/ accumulated depreciation ; leased assets/ Khấu hao luỹ kế gia sản thuê 152/ 租赁权益改良/ leasehold improvements/ Cải thiện tại quyền lợi và nghĩa vụ thuê 1521/ 租赁权益改良/ leasehold improvements/ Cải thiện nay quyền lợi thuê 1529/ 累积折旧; 租赁权益改良/ accumulated depreciation ; leasehold improvements/ Khấu hao luỹ kế ; Cải thiện nay quyền hạn thuê 156/ 未完工程及预付购置设备款/ construction in progress and prepayments for equipment/ xây đắp cơ bạn dạng dnghỉ ngơi dang và Ứng trước chi phí thiết bị 1561/ 未完工程/ construction in progres/ phát hành cơ phiên bản dở dang 1562/ 预付购置设备款/ prepayment for equipment/ Ứng trước tiền thiết bị 158/ 杂项固定资产/ miscellaneous property, plant, and equipment/ Tài sản cố định khác 1581/ 杂项固定资产/ miscellaneous property, plant, and equipment/ Tài sản thắt chặt và cố định khác (tài sản linc tinh) 1588/ 杂项固定资产;重估增值/ miscellaneous property, plant, và equipment ; revaluation increments/ Tài sản cố định và thắt chặt khác review lại cải thiện 1589/ 累积折旧; 杂项固定资产/ accumulated depreciation ; miscellaneous property, plant, và equipment/ Khấu hao luỹ kế Tài sản cố định và thắt chặt khác

1 資產 assets- gia sản 11~ 12 流動資產 current assets -gia tài lưu động 111 現金及约当现金 cash và cash equivalents -Tiền v à những khoản tương tự tiền 1111 庫存現金 cash on hand- tiền phương diện tại quỹ 1112 零用金/周轉金 petty cash/revolving funds -Tiền bỏ ra vặt/quỹ tảo vòng 1113 银行存款 cash in banks -tiền gửi ngân hàng 1116 在途现金 cash in transit- chi phí đang chuyển 1117 约当现金 cash equivalents- tương đương tiền 1118 其它现金及 约当现金 other cash and cash equivalents -chi phí khác cùng các gia sản đương tiền khác 112 短期投资 short-term investment -đầu tư nđính thêm hạn 1121 短期投资 -股票 short-term investments – stock- đầu tư ngắn thêm hạn-cổ phiếmẹ 1122 短期投资 -短期票券 short-term investments – short-term notes và bills- đầu tư chi tiêu ngắn thêm hạn-CP ngắn thêm hạn 1123 短期投资 -政府债券 short-term investments – government bonds -chi tiêu ngắn hạn,trái khoán nhà nước 1124 短期投资 -受益凭证 short-term investments – beneficiary certificates-đầu tư chi tiêu ngắn thêm hạn 1125 短期投资 -公司债 short-term investments – corporate bonds -trái khoán công ty 1128 短期投资 -其它 short-term investments – other -chi tiêu thời gian ngắn khác 1129 备抵短期投资跌价损失 allowance for reduction of short-term investment to market -D ự chống Giảm ngay đầu tư nđính thêm hạn 113 应收票据 notes receivable- tín phiếu yêu cầu thu 1131 应收票据 notes receivable- tín phiếu đề nghị thu 1132 应收票据贴现 discounted notes receivable- ưu đãi tín phiếu bắt buộc thu 1137 应收票据 -关系人 notes receivable – related parties tín phiếu phải thu – khách dãy 1138 其它应收票据 other notes receivable- tín phiếu phải thu khác 1139 备抵呆帐 -应收票据 allowance for uncollec- tible accounts- notes receivable tín phiếu buộc phải thu-D ự phòng cần thu cạnh tranh đòi 114 应收帐款 accounts receivable- khoản bắt buộc thmẹ 1141 应收帐款 accounts receivable -khoản đề xuất thu 1142 应收分期帐款 installment accounts receivable- buộc phải thu theo thời kỳ 1147 应收帐款 -关系人 accounts receivable – related parties- bắt buộc thu của khách hàng dãy 1149 备抵呆帐-应收帐款 allowance for uncollec- tible accounts – accounts receivable – dự phòng nên thu nợ cực nhọc đòi 118 其它应收款 other receivables -buộc phải thu khác 1181 应收出售远汇款 forward exchange contract receivable 1182 应收远汇款 -外币 forward exchange contract receivable – foreign currencies 1183 买卖远汇折价 discount on forward ex-change contract Chiết khấu 1184 应收收益 earned revenue receivable- lợi tức đầu tư bắt buộc thu 1185 应收退税款 income tax refund receivable -thuế được hoàn đề nghị thmẹ 1187 其它应收款 – 关系人 other receivables – related parties buộc phải thu khác-cụ thể khách dãy 1188 其它应收款 – 其它 other receivables – other yêu cầu thu khác 1189 备抵呆帐 – 其它应收款 allowance for uncollec- tible accounts – other receivables 121~122 存货 inventories Hàng tồn dư 1211 商品存货 merchandise inventory sản phẩm & hàng hóa tồn đọng 1212 寄销商品 consigned goods hàng gửi bán 1213 在途商品 goods in transit sản phẩm tải đã đi đường 1219 备抵存货跌价损失 allowance for reduction of inventory lớn market Dự chống bớt sản phẩm tồn kho 1221 制成品 finished goods -thành phẩm 1222 寄销制成品 consigned finished goods -thành phđộ ẩm gửi bán 1223 副产品 by-products -sản phẩm phụ 1224 在制品 work in process- bán thành phẩm 1225 委外加工 work in process – outsourced -gia công mặt ngoài 1226 原料 raw materials -hương liệu 1227 物料 supplies- nguyên vật liệu 1228 在途原物料 materials and supplies in transit -NVL tải đang đi đường 1229 备抵存货跌价损失 allowance for reduction of inventory lớn market -Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hang tồn dư 125 预付费用 prepaid expenses -ngân sách trả tlấy 1251 预付薪资 prepaid payroll -ứng trước lương thuởng 1252 预付租金 prepaid rents -ứng trước tiền thuê 1253 预付保险费 prepaid insurance -ứng trước tiền bảo hiểm 1254 用品盘存 office supplies -Kiểm kê đồ dùng tồn kho 1255 预付所得税 prepaid income tax- trả trước thuế thu nhập 1258 其它预付费用 other prepaid expenses- trả trước chi phí khác 126 预付款项 prepayments -các khoản trả tmang 1261 预付货款 prepayment for purchases- Ứng trước chi phí hàng 1268 其它预付款项 other prepayments- những khoản trả trước khác 128~129 其它流动资产 other current assets -gia tài lưu động khác 1281 进项税额 VAT paid ( or đầu vào tax)- thuế VAT đầu vào 1282 留抵税额 excess VAT paid (or overpaid VAT) -Số thuế VAT nộp quá 1283 暂付款 temporary payments -nhất thời tương ứng 1284 代付款 payment on behalf of others- khoản trả hộ 1285 员工借支 advances khổng lồ employees- nhất thời ứng mang lại công nhân viên 1286 存出保证金 refundable deposits- khoản đặt cọc có thể hoàn lại 1287 受限制存款 certificate of deposit-restricted -Tài khoản bị tiêu giảm (kỹ quỹ t ại NH) 1291 递延所得税资产 deferred income tax asmix – gia sản Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại 1292 递延兑换损失 deferred foreign exchange losses- Lỗ tỷ giá bán hối hận đoái hoãn l ại 1293 业主(股东)往来 owners(stockholders) current tài khoản –(công ty slàm việc hữu)Cổ đông vãng lai 1294 同业往来 current trương mục with others -đồng nghiệp vãng lai 1298 其它流动资产-其它 other current assets – other – Tài sản lưu hễ khác 13 基金及长期投资 funds và long-term investments :Tiền vốn và tài sản nhiều năm hạn 131 基金 funds quỹ 1311 偿债基金 redemption fund (or sinking fund) -Qu ỹ bồi thường(thường bù) 1312 改良及扩充基金 fund for improvement và expansion -Quỹ cách tân và phát triển (cải thi ện cùng mnghỉ ngơi rộng) 1313 意外损失准备基金 contingency fund -Quỹ dự phòng tổn thất 1314 退休基金 pension fund – quỹ trợ cấp 1318 其它基金 other funds -Quỹ khác 132 长期投资 long-term investments- đầu tư chi tiêu dài hạn 1321 长期股权投资 long-term equity investments 1322 长期债券投资 long-term bond investments – Đầu tứ trái phiếu dài hạn 1323 长期不动产投资 long-term real estate in-vestments- Đầu tứ b ất động sản lâu năm hạn 1324 人寿保险现金解约价值 cash surrender value of life insurance Giá trị huỷ đổ tiền bảo đảm nhân thọ 1328 其它长期投资 other long-term investments- Đầu bốn dài hạn khác 1329 备抵长期投资跌价损失 allowance for excess of cost over market value of long-term investments -dự trữ giảm giá chi tiêu nhiều năm hạN

16 递耗资产 depletable assets -Tài sản hao mòn dần 161 递耗资产 depletable assets-Tài sản hao mòn dần 1611 天然资源 natural resources-Nguồn nguyên vật liệu tự nhiên 1618 天然资源 -重估增值 natural resources -revaluation increments- Nguồn nguyên liệu từ bỏ nhiên- Review lại tăng 1619 累积折耗 -天然资源 accumulated depletion – natural resources-tiêu hao luỹ kế nguồn vật liệu tự nhiên 17 无形资产 intangible assets -Tài sản vô hình 171 商标权 trademarks- Quyền Brand Name 1711 商标权 trademarks- Quyền tên thương hiệu 172 专利权 patents -quyền phát minh sáng sủa chế 1721 专利权 patents -quyền sáng tạo sáng chế 173 特许权 franchise -Quyền buôn bán 1731 特许权 franchise -Quyền kinh doanh 174 著作权 copyright -Bản quyền 1741 著作权 copyright- Bản quyền 175 计算机软件 computer software -Ngân sách chi tiêu phần mền sản phẩm công nghệ tính 1751 计算机软件 computer software cost -túi tiền phần mền máy tính 176 商誉 goodwill- Thương thơm hiệmẹ 1761 商誉 goodwill -Tmùi hương hiệmẹ 177 开办费 organization costs – túi tiền thành lập 1771 开办费 organization costs – túi tiền thành lập 178 其它无形资产 other intangibles -Tài sản núm đ ịnh vô hình dung khác 1781 递延退休金成本 deferred pension costs- Chi phí chi phí trợ cấp cho hõan lại 1782 租赁权益改良 leasehold improvements -Cải thiện nay quyền thuê 1788 其它无形资产-其它 other intangible assets – other -Tài sản cố định vô hình dung khác 18 其它资产 other assets -Tài sản khác 181 递延资产 deferred asse – tài sản hoãn lại 1811 债券发行成本 deferred bond issuance costs -Chi tiêu kiến tạo trái phiếu 1812 长期预付租金 long-term prepaid rent -Trả trước chi phí thuê lâu năm hạn 1813 长期预付保险费 long-term prepaid insurance -Trả trước chi phí bảo đảm dài hạn 1814 递延所得税资产 deferred income tax assets -Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại 1815 预付退休金 prepaid pension cost -Trả trước chi phí trợ cấp 1818 其它递延资产 other deferred assets -Tài sản hoãn lại khác 182 闲置资产 idle assets -Tài sản thong thả rỗi 1821 闲置资产 idle assets -Tài sản thong thả rỗi 184 长期应收票据及款项与催收帐款 long-term notes , accounts & overdue receivables – tín phiếu nên thu lâu dài và các khoản buộc phải thu quá hạn 1841 长期应收票据 long-term notes receivable- tín phiếu bắt buộc thu dài h ạn 1842 长期应收帐款 long-term accounts receivable -Tài khoản nên thu lâu năm hạn 1843 催收帐款 overdue receivables -t ài khoản Phải thu vượt hạn 1847 长期应收票据及款项与催收帐款-关系人 long-term notes, accounts & overdue receivables- related parties- tín phiếu buộc phải thu dài hạn với phần lớn khoản nên thu thừa hạn; cụ thể khách hàng 1848 其它长期应收款项 other long-term receivables -Các khoản yêu cầu thu dài hạn khác 1849 备抵呆帐-长期应收票据及款项与催收帐款 allowance for uncollectible accounts – long-term notes, accounts và overdue receivables – Dự phòng những khoản buộc phải thu cạnh tranh đòi- tín phiếu đề nghị thu lâu năm và đa số khoản nên thu quá hạn 185 出租资产 assets leased to others- Tài sản mang đến thuê 1851 出租资产 assets leased to lớn others -Tài sản mang đến thuê 1858 出租资产 -重估增值 assets leased to others – incremental value from revaluation- Tài sản dịch vụ cho thuê – Đánh Giá lại tăng 1859 累积折旧 -出租资产 accumulated depreciation – assets leased khổng lồ others -Khấu hao luỹ kế – gia tài đến thuê 186 存出保证金 refundable deposit- khoản đặt cọc hoàn toàn có thể hoàn lại 1861 存出保证金 refundable deposits – khoản đặt cọc có thể hoàn lại 188 杂项资产 miscellaneous assets- Tài sản khác 1881 受限制存款 certificate of deposit – restricted -Tiền gửi bị có hạn 1888 杂项资产 -其它 miscellaneous assets – – Tài sản khác Hệ thống tài khoản Trung quốc có 5 loại Loại 1: Tài sản Loại 2: Nợ cần đưa Loại 3:Quyền lợi nhà chiếm hữu Loại 4:Giá thành Loại 5:Xác định tác dụng khiếp doanh

Thuật ngữ giờ đồng hồ China chuyên ngành kế toán cung cấp cho những người học tập các thuật ngữ cơ bạn dạng để phát triển thành một đơn vị kế tân oán xuất sắc cùng bài bản..

Xem thêm: Giá Đông Trùng Hạ Thảo Hàn Quốc, Đông Trùng Hạ Thảo

Xem thêm: 

Từ vựng tiếng Trung chăm ngành Nhân sự Từ vựng tiếng Trung trong Word, Excel với Powerpoint

Trên đó là hầu như từ bỏ vựng giờ đồng hồ Trung chủ đề Kế toán thù. Và còn những tự vựng nữa chúng tôi sẽ cập nhật thêm.

Chúc chúng ta học tốt giờ đồng hồ Trung. Cám ơn chúng ta sẽ ké thăm trang web của công ty chúng tôi.

Nguồn:viglacerabahien.com Bản quyền thuộc về: Trung tâm tiếng Trung viglacerabahien.com Vui lòng ko copy Lúc chưa được sự đồng ý của tác giả