403 Forbidden

*

Bạn đang xem: 403 forbidden

Key VMWare 10:1Z0G9-67285-FZG78-ZL3Q2-234JG4C4EK-89KDL-5ZFP9-1LA5P-2A0J0HY086-4T01N-CZ3U0-CV0QM-13DNU5U4GA-DQ09H-EZK48-YTAQP-83K79NU4FQ-DFH40-0ZA01-8A37K-32RKLHF0DA-FF086-VZ739-AA87H-236M4HF0A8-FMJ1P-1Z1U1-LK1N2-9AGKJ5A477-D3284-3ZUF0-2K154-23R0PMY47Y-2MK1M-6ZQC0-7J05M-8A60D5V6K2-29243-HZDV0-VVA76-93A2RNA28T-DR114-AZ9Z8-R1250-93U27MF4JG-4H3DK-NZ3L0-KHCNM-8AMNPNA6F3-2HKEM-6ZDF8-Q18N6-33DNN1Y2FZ-AHJ5H-6ZU09-DKA5M-82RQ75U6KQ-6M240-LZMW1-U13N2-AAX7XHA4FW-8G052-DZ8Q0-U295P-83KLV5F4PK-42181-9ZXP9-T31Q6-1CVKMJY468-44L9M-DZ479-3UA72-CAKHR4F6Z5-80H42-FZ889-L007M-ACJJN5F6E9-DHL4J-HZ640-KLA70-8C0NNWindows Server:Windows Server 2008 Enterprise: MRB7H-QJRHG-FXTBR-B2Q2M-8WMTJWindows Server 2012:DJN2D-2M42P-X96VJ-FVXXP-76B4Y67QKN-F7XRF-HXD86-R8668-TQ6PBF2TNB-92CQ9-GFQRC-977DG-FVTPBVisual Studio bao gồm 3 một số loại chính:Community – Free EditionProfessional – Commercial EditionEnterprise –Commercial Edition
ProductYearVersionProduct Keys
Visual Studio 2019201916.xProfessional:NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3YEnterprise:BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF
Visual Studio 2017201715.xTest Professional:VG622-NKFP4-GTWPH-XB2JJ-JFHVFProfessional:KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH4F3PR-NFKDB-8HFP7-9WXGY-K77T7HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2 Enterprise:NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QFN2VYX-9VR2K-T733M-MWD9X-KQCDF
Visual Studio 2015201514.xProfessional:HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2Enterprise:HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV2XNFG-KFHR8-QV3CP-3W6HT-683CHTeam Foundation Server:PTBNK-HVGCM-HB2GW-MXWMH-T3BJQ
Visual Studio 2013201312.xProfessional:XDM3T-W3T3V-MGJWK-8BFVD-GVPKYPremium:FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494Ultimate:BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9Team Foundation Server:MHG9J-HHHX9-WWPQP-D8T7H-7KCQG
Visual Studio 2012201211.xProfessional:4D974-9QX42-9Y43G-YJ7JG-JDYBPPremium:MH2FR-BC9R2-84433-47M63-KQVWCFBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494 Ultimate:YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWCRBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8YQ7PR-QTHDM-HCBCV-9GKGG-TB2TMMMVJ9-FKY74-W449Y-RB79G-8GJGJYCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHPTeam Foundation Server:
BVGTF-T7MVR-TP46H-9Q97G-XBXRB
Visual Studio 2010201010.xProfessional/Ultimate (built-in or below):YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP
Visual Studio 200820079.xExpress:Not requiredProfessional:XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WTWPX3J-BXC3W-BPYWP-PJ8CM-F7M8TPYHYP-WXB3B-B2CCM-V9DX9-VDY8TWPDW8-M962C-VJX9M-HQB4Q-JVTDM
Visual Studio 200520058.xExpress:Not requiredStandard:Not requiredProfessional:KGR3T-F2C26-RRTGT-D6DQT-QBBB3
Visual Studio 6.019986.x111-111111101234567891234567890
MicrosoftSquốc lộ Server
Squốc lộ Server 2008Developer Edition:PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYBEnterprise Edition:JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB
SQL Server 2008 R2Developer Edition (32-bit):MC46H-JQR3C-2JRHY-XYRKY-QWPVMDeveloper Edition (64-bit):FTMGC-B2J97-PJ4QG-V84YB-MTXX8Data Center Edition (32-bit):PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYBData Center Edition (64-bit):DDT3B-8W62X-P9JD6-8MX7M-HWK38Enterprise Edition (32-bit):R88PF-GMCFT-KM2KR-4R7GB-43K4BEnterprise Edition (64-bit):GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYBStandard Version (32-bit):CXTFT-74V4Y-9D48T-2DMFW-TX7CYStandard Edition (64-bit):B68Q6-KK2R7-89WGB-6Q9KR-QHFDWWorking Group Edition:XQ4CB-VK9P3-4WYYH-4HQX3-K2R6QWEB Edition:FP4P7-YKG22-WGRVK-MKGMX-V9MTM
SQL Server 2012Enterprise Vi xử lý Core Edition: FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28Business Intelligence Edition:HRV7T-DVTM4-V6XG8-P36T4-MRYT6Developer Edition: YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68YEnterprise Server/CAL Edition: 748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8HStandard Edition: YFC4R-BRRWB-TVP9Y-6WJQ9-MCJQ7Web Edition: FB3W8-YRXDP-G8F8F-C46KG-Q998F
Squốc lộ Server 2012 R2Developer Edition:YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y
Squốc lộ Server 2014Web Edition: J9MBB-R8PMP-R8WTW-8JJRD-C6GGWStandard Edition:P7FRV-Y6X6Y-Y8C6Q-TB4QR-DMTTKDeveloper Edition:82YJF-9RP6B-YQV9M-VXQFR-YJBGXEnterprise Edition: 27HMJ-GH7P9-X2TTB-WPHQC-RG79REnterprise Core Edition: TJYBJ-8YGH6-QK2JJ-M9DFB-D7M9DBusiness Intelligence Edition: GJPF4-7PTW4-BB9JH-BVP6M-WFTMJ
Squốc lộ Server 2016Enterprise Edition:MDCJV-3YX8N-WG89M-KV443-G8249Enterprise Vi xử lý Core Edition:TBR8B-BXC4Y-298NV-PYTBY-G3BCPStandard Edition:B9GQY-GBG4J-282NY-QRG4X-KQBCRWeb Edition:BXJTY-X3GNH-WHTHG-8V3XK-T8243

Share:

Xem thêm: Cách Uống Thuốc Tránh Thai Hàng Ngày 28 Vien, Uống Thuốc Tránh Thai Có Tác Dụng Trong Bao Lâu

Thư điện tử ThisBlogThis!Share khổng lồ TwitterShare khổng lồ FacebookShare lớn Pinterest
*

Thành Phát IT
IT nghèo trên Thành Phố HCM khôn xiết mê thích gặp mặt chia sẻ kiến thức và kỹ năng thuộc toàn bộ đều tín đồ, đam mê mày mò tiềm tòi mọi điều khó khăn vào công việc vươn lên là các chiếc bạn ta cần yếu làm cho được thành phần nhiều điều hoàn toàn có thể, vì chưng lẻ vào IT không tồn tại gì là cần thiết cả, cũng tương đối ham xây dựng độc nhất là về ngôn từ khối hệ thống.
Post a CommentVài lời mong muốn nói:* Không được nhận xét thông tục bởi bản thân biết các bạn là những người vnạp năng lượng minch.* Pass bung file khía cạnh định là viglacerabahien.com hoặc viglacerabahien.com ví như tất cả Pass khác thì bản thân vẫn ghim trong bài viết.* Cliông xã vào truyền bá với share nội dung bài viết nhằm mình gồm thêm hễ lực viết bài xích nhé.