403 Forbidden

*

Bạn đang xem: 403 forbidden

Key VMWare 10:1Z0G9-67285-FZG78-ZL3Q2-234JG4C4EK-89KDL-5ZFP9-1LA5P-2A0J0HY086-4T01N-CZ3U0-CV0QM-13DNU5U4GA-DQ09H-EZK48-YTAQP-83K79NU4FQ-DFH40-0ZA01-8A37K-32RKLHF0DA-FF086-VZ739-AA87H-236M4HF0A8-FMJ1P-1Z1U1-LK1N2-9AGKJ5A477-D3284-3ZUF0-2K154-23R0PMY47Y-2MK1M-6ZQC0-7J05M-8A60D5V6K2-29243-HZDV0-VVA76-93A2RNA28T-DR114-AZ9Z8-R1250-93U27MF4JG-4H3DK-NZ3L0-KHCNM-8AMNPNA6F3-2HKEM-6ZDF8-Q18N6-33DNN1Y2FZ-AHJ5H-6ZU09-DKA5M-82RQ75U6KQ-6M240-LZMW1-U13N2-AAX7XHA4FW-8G052-DZ8Q0-U295P-83KLV5F4PK-42181-9ZXP9-T31Q6-1CVKMJY468-44L9M-DZ479-3UA72-CAKHR4F6Z5-80H42-FZ889-L007M-ACJJN5F6E9-DHL4J-HZ640-KLA70-8C0NNWindows Server:Windows Server 2008 Enterprise: MRB7H-QJRHG-FXTBR-B2Q2M-8WMTJWindows Server 2012:DJN2D-2M42P-X96VJ-FVXXP-76B4Y67QKN-F7XRF-HXD86-R8668-TQ6PBF2TNB-92CQ9-GFQRC-977DG-FVTPBVisual Studio có 3 loại chính:Community – Free EditionProfessional – Commercial EditionEnterprise –Commercial Edition
ProductYearVersionProduct Keys
Visual Studio 2019201916.xProfessional:NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3YEnterprise:BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF
Visual Studio 2017201715.xTest Professional:VG622-NKFP4-GTWPH-XB2JJ-JFHVFProfessional:KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH4F3PR-NFKDB-8HFP7-9WXGY-K77T7HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2 Enterprise:NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QFN2VYX-9VR2K-T733M-MWD9X-KQCDF
Visual Studio 2015201514.xProfessional:HMGNV-WCYXV-X7G9W-YCX63-B98R2Enterprise:HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV2XNFG-KFHR8-QV3CP-3W6HT-683CHTeam Foundation Server:PTBNK-HVGCM-HB2GW-MXWMH-T3BJQ
Visual Studio 2013201312.xProfessional:XDM3T-W3T3V-MGJWK-8BFVD-GVPKYPremium:FBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494Ultimate:BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9Team Foundation Server:MHG9J-HHHX9-WWPQP-D8T7H-7KCQG
Visual Studio 2012201211.xProfessional:4D974-9QX42-9Y43G-YJ7JG-JDYBPPremium:MH2FR-BC9R2-84433-47M63-KQVWCFBJVC-3CMTX-D8DVP-RTQCT-92494 Ultimate:YKCW6-BPFPF-BT8C9-7DCTH-QXGWCRBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8YQ7PR-QTHDM-HCBCV-9GKGG-TB2TMMMVJ9-FKY74-W449Y-RB79G-8GJGJYCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHPTeam Foundation Server:
BVGTF-T7MVR-TP46H-9Q97G-XBXRB
Visual Studio 2010201010.xProfessional/Ultimate (built-in or below):YCFHQ-9DWCY-DKV88-T2TMH-G7BHP
Visual Studio 200820079.xExpress:Not requiredProfessional:XMQ2Y-4T3V6-XJ48Y-D3K2V-6C4WTWPX3J-BXC3W-BPYWP-PJ8CM-F7M8TPYHYP-WXB3B-B2CCM-V9DX9-VDY8TWPDW8-M962C-VJX9M-HQB4Q-JVTDM
Visual Studio 200520058.xExpress:Not requiredStandard:Not requiredProfessional:KGR3T-F2C26-RRTGT-D6DQT-QBBB3
Visual Studio 6.019986.x111-111111101234567891234567890
MicrosoftSQL Server
SQL Server 2008Developer Edition:PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYBEnterprise Edition:JD8Y6-HQG69-P9H84-XDTPG-34MBB
SQL Server 2008 R2Developer Edition (32-bit):MC46H-JQR3C-2JRHY-XYRKY-QWPVMDeveloper Edition (64-bit):FTMGC-B2J97-PJ4QG-V84YB-MTXX8Data Center Edition (32-bit):PTTFM-X467G-P7RH2-3Q6CG-4DMYBData Center Edition (64-bit):DDT3B-8W62X-P9JD6-8MX7M-HWK38Enterprise Edition (32-bit):R88PF-GMCFT-KM2KR-4R7GB-43K4BEnterprise Edition (64-bit):GYF3T-H2V88-GRPPH-HWRJP-QRTYBStandard Version (32-bit):CXTFT-74V4Y-9D48T-2DMFW-TX7CYStandard Edition (64-bit):B68Q6-KK2R7-89WGB-6Q9KR-QHFDWWorking Group Edition:XQ4CB-VK9P3-4WYYH-4HQX3-K2R6QWEB Edition:FP4P7-YKG22-WGRVK-MKGMX-V9MTM
SQL Server 2012Enterprise Core Edition: FH666-Y346V-7XFQ3-V69JM-RHW28Business Intelligence Edition:HRV7T-DVTM4-V6XG8-P36T4-MRYT6Developer Edition: YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68YEnterprise Server/CAL Edition: 748RB-X4T6B-MRM7V-RTVFF-CHC8HStandard Edition: YFC4R-BRRWB-TVP9Y-6WJQ9-MCJQ7Web Edition: FB3W8-YRXDP-G8F8F-C46KG-Q998F
SQL Server 2012 R2Developer Edition:YQWTX-G8T4R-QW4XX-BVH62-GP68Y
SQL Server 2014Web Edition: J9MBB-R8PMP-R8WTW-8JJRD-C6GGWStandard Edition:P7FRV-Y6X6Y-Y8C6Q-TB4QR-DMTTKDeveloper Edition:82YJF-9RP6B-YQV9M-VXQFR-YJBGXEnterprise Edition: 27HMJ-GH7P9-X2TTB-WPHQC-RG79REnterprise Core Edition: TJYBJ-8YGH6-QK2JJ-M9DFB-D7M9DBusiness Intelligence Edition: GJPF4-7PTW4-BB9JH-BVP6M-WFTMJ
SQL Server 2016Enterprise Edition:MDCJV-3YX8N-WG89M-KV443-G8249Enterprise Core Edition:TBR8B-BXC4Y-298NV-PYTBY-G3BCPStandard Edition:B9GQY-GBG4J-282NY-QRG4X-KQBCRWeb Edition:BXJTY-X3GNH-WHTHG-8V3XK-T8243

Share:

Xem thêm: Cách Uống Thuốc Tránh Thai Hàng Ngày 28 Vien, Uống Thuốc Tránh Thai Có Tác Dụng Trong Bao Lâu

Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
*

Thành Phát IT
IT nghèo tại TP. HCM rất thích giao lưu chia sẻ kiến thức cùng tất cả mọi người, thích khám phá tiềm tòi những điều khó khăn trong công việc biến những cái người ta không thể làm được thành những điều có thể, bởi lẻ trong IT không có gì là không thể cả, cũng rất đam mê lập trình nhất là về ngôn ngữ hệ thống.
Post a CommentVài lời muốn nói:* Không được nhận xét thô tục bởi mình biết các bạn là những người văn minh.* Pass giải nén mặt định là viglacerabahien.com hoặc viglacerabahien.com nếu có Pass khác thì mình sẽ ghim trong bài viết.* Click vào quảng cáo và chia sẻ bài viết để mình có thêm động lực viết bài nhé.