QUY CHẾ KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT CÔNG TY CỔ PHẦN

*

... quyết theo qui định của pháp luật dân sự, pháp luật lao động, nội qui lao động lao động, qui định trả lương.-d> Biện pháp không xét thưởng: - Trưởng bộ phận vi phạm thì không được thưởng tiền ... phạm sẽ là một trong những căn cứ để xác định mức tăng lương cho CBCNV vào năm sau.5. Tài liệu tham khảo:6. Phụ lục: Trang: 4 QUI ĐỊNH KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT1. Mục đích:- Góp phần kích thích ... chung:4.1.2 Các hình thức khen thưởng: a> Thưởng lễ 30/4 & 1/5, Ngày quốc khách, Tết Dương lịch:- Toàn bộ CBCNV được hưởng mức thưởng bằng nhau.- Số tiền thưởng từ 40.000 đồng đến 200.000...

Bạn đang xem: Quy Chế Khen Thưởng Kỷ Luật Công Ty Cổ Phần


*

... thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng – kỷ luật nói chung mà chỉ tập trung nghiên cứu thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng – kỷ luật lao động tại trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc. 3. ... Biti’s Miền Bắc - Quy trình quy định trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động của Trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc - Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể tại trung tâm thương mại Biti’s ... thưởng – kỷ luật lao động tại trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc Chương III : Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khen thưởng – kỷ luật lao động tại trung tâm thương mại Biti’s Miền Bắc Có...
*

... đua khen thưởng kỷ luật với quản ý nhân sự công ty 4 1.3 sự cần thi t phải hoàn thi n công tác thi đua khen thưởng kỷ luật 5Chương II: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH THI ĐUA KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT TẠI CÔNG ... TY CP VINACONEX 6 2.1 Tổng quan công ty VINACONEX 6 2.2 Thực trạng thực hiện quy chế thi đau khen thưởng kỷ luật tại công ty 7Chương III: HOÀN THI N CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT TẠI ... CHẾ KHEN THƯỞNG KỶ LUẬTMỤC LỤCChương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 2 1.1 Cơ sở lý luận về thi đua khen thưởng kỷ luật 2 1.2 vai trò và mối quan hệ giữa thi đua...
*

... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BITI S MIỀN BẮC3.1. Giải pháp hoàn thiện công tác khen thưởng 3.1.1 Giải pháp chung Để có chất lượng thực sự trong công tác ... việc hoàn thiện quy chế khen thưởng kỷ luật, hoàn thiện công tác khen thưởng kỷ luật trong doanh nghiệp không những giúp người lao động hoàn thiện bản thân, thúc đẩy họ hăng say trong công ... công tác khen thưởng - kỷ luật lao động trên cơ sở phân tích thực trạng thực hiện công tác khen thưởng - kỷ luật lao động tại TTTM Biti s Miền Bắc tôi xin đề xuất những tới trung tâm những...
*

... MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT1.1. sở lý luận về khen thưởng kỷ luật 1.1.1. sở lý luận về khen thưởng 1.1.1.1Khái niệm khen thưởng Một tổ chức chỉ có ... 2003 và trong Bộ luật lao động cũngcó đề cập đến vấn đề kỷ luật lao động. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của xã hộiđối với hai vấn đề này. Nhưng để công tác khen thưởng, kỷ luật thực sự phát ... tế.1.2.2 Mối quan hệ giữa khen thưởng kỷ luật với công tác quản trị nhânsự trong tổ chức Khen thưởng, kỷ luật một trong những nội dung quan trọng của quản trịnhân sự. Khen thưởng nằm trong nội...
... s .2.2. Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởng kỷ luật lao động tại TTTM Biti s Miền Bắc 2.2.1. Tổng quan chung về quy chế khen thưởng kỷ luật tại TTTM Biti s Miền Bắc Quy chế khen thưởng ... Bán hàng siêu thị Big C (gồm 02 NV tại Big C 3 X THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI TTTM BITI S MIỀN BẮC2.1 Tổng quan về Trung tâm thương mại Biti s Miền Bắc. 2.1.1. ... công tác khen thưởng kỷ luật lao động tại TTTM Biti s Miền Bắc và nguyên nhânHạn chế trong công tác khen thưởng tại TTTM Biti s Miền Bắc Những năm qua, công tác khen thưởng tại trung tâm...
... Liên đoàn. - Công đoàn cơ sở dẫn đầu khối, cụm thi đua công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn Tập đoàn ... hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức công đoàn Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực ... số đoàn viên công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng Liên đoàn. d - Số lượng bằng khen...

Xem thêm: Lời Bài Hát Hello Lionel Richie, Lionel Richie


... HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN QUY T ĐỊNHVề việc Ban hành Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn ĐOÀN CHỦ TỊCH TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM- Căn cứ Luật Công đoàn ... hình thức khen thưởng sau:- Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.- Giấy khen. Điều 26. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở quy t định công nhận danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, tổ Công đoàn, tổ ... VQUỸ KHEN THƯỞNG, MỨC THƯỞNG VÀ QUẢN LÝ THI ĐUA, KHEN THƯỞNGĐiều 33. Nguồn hình thành quỹ khen thưởng gồm:- Trích từ ngân sách của công đoàn theo quy định của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn lao...
... tiến”; QUY T ĐỊNH SỐ 777/ QĐ-TLĐNGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2004CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN QUY T ĐỊNHVề việc Ban hành Quy chế Khen ... Tổng Liên đoàn. QUY T ĐỊNHĐiều 1: Ban hành kèm theo Quy t định này Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn”.Điều 2: Quy t định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế các Quy t định số 1365/QĐ-TLĐ ... 71 (Luật Thi đua, Khen thưởng).Chương IVTHẨM QUY N QUY T ĐỊNH, THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNGMục 1THẨM QUY N QUY T ĐỊNHĐiều 23. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy t định tặng thưởng...
... phạm sẽ là một trong những căn cứ để xác định mức tăng lương cho CBCNV vào năm sau.5. Tài liệu tham khảo:6. Phụ lục: Trang: 4 QUI ĐỊNH KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT1. Mục đích:- Góp phần kích thích ... thì mức thưởng là 200.000 – 1000.000 đồng tuỳ theo cáctrường hợp.4.2 Kỷ luật: a> Khái quát chung:- Việc xử lý vi phạm kỷ luật của Công ty được thực hiện theo qui định của pháp luật lao ... vi phạm làm thiệt hại đến tài sản của Công ty, CBCNV công ty thì giải quyết theo qui định của pháp luật dân sự, pháp luật lao động, nội qui lao động lao động, qui định trả lương. Trang: 3...
... Pages | 1 Chương 15 Khen Thưởng - Kỷ Luật Hoàn thành chƣơng này, bạn sẽ hiểu vận hành đƣợc các nội dung sau: Khen thƣởng  Thiết lập tiêu chí khen thưởng.  Khởi tạo loại khen thưởng với ... chưa có chức năng Luật> người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách <Đăng nhập> hệ thống chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình ... chưa có chức năng luật> người dùng tham khảo tài liệu chương 2 để hiểu cách <Đăng nhập> hệ thống chức năng. Tài liệu vận hành & quản trị eTimeGold | Chương 21 : Quy Trình...

Thực trạng thực hiện quy chế khen thưởngkỷ luật tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Lâm sản Sài Gòn


... VỀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT TẠI CÔNG TY CỔPHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂM SẢN SÀI GÒN 481. Ưu điểm trong công tác khen thưởng kỷ luật tại Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu ... THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG VÀ KỶLUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LÂMSẢN SÀIGÒN……………………………………………… 29I. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA KHEN THƯỞNGTẠI ... Công ty trong những năm tới.CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY CHẾ KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤTNHẬP KHẨU LÂM SẢN SÀI GÒNI) Thực trạng Quy chế...
... chức xét thưởng V/ BIỂU MẪU KÈM THEO:1. Giấy đề nghị khen thưởng 2. Quy t định khen thưởng 5TÊN CÔNG TYLOGO CTY3. Sổ theo dõi khen thưởng.    6TÊN CÔNG TY ... thể tính được doanh thu thì mức thưởng là 200.000 – 1000.000 đồng tuỳ theo các trường hợp.2. Quy trình xét thưởng a> Đề nghị xét thưởng: - Người đề nghị xét thưởng có thể là quản lý, nhân ... hoạch khen thưởng trình GĐ xem xét và phê duyệt.f> Thưởng đạt chất lượng:- Hàng tháng, Xưởng may tổng kết và lựa chọn 1 chuyền đạt chất lượng cao nhất trình Ban Tổng Giám đốc khen thưởng. -...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau