LÀM SAO SỐNG ĐƯỢC MÀ KHÔNG YÊU

*
Ca ngâm đại túy tam thiên thi Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh
*
Thơ ca Hiện đại
Thơ ca đời Lý-Trần
Thơ ca TK XV
Thơ ca TK XVI đến nửa đầu TK XVIII
Thơ ca nửa cuối TK XVIII đến hết TK XIX
*
Sắp xếp theo Tựa
ABCDEGH
IKLMNOP
QRSTUVX
YZ
Sắp xếp theo Tác giả
ABCDEGH
IKLMNOP
QRSTUVX
YZ
*
Văn học
Diễn đàn
Hướng dẫn
Bản đồ
*
*
*
*
*

Giơ tay muốn ôm cả trái đất Ghì trước trái tim, ghì trước ngực Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn Bao la muôn trời, sâu vạn vực. Làm sao sống được mà không yêu Không nhớ không thương một kẻ nào... Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa Cho bừng tia mắt đọ tia sao
Xem tiếp:
Biển - Xuân Diệu
Biệt ly êm ái - Xuân Diệu
Buồn trăng - Xuân Diệu
Bá Nha, Trương Chi - Xuân Diệu
Bên ấy bên này - Xuân Diệu
Bến thần tiên - Xuân Diệu
Và cây đời mãi mãi xanh tươi - Xuân Diệu
Viễn khách - Xuân Diệu
Vỉ sao - Xuân Diệu
Chiếc bánh trung thu - Xuân Diệu
Chiều đầu thu - Xuân Diệu
Chớm sang vị hè - Xuân Diệu
Ca tụng - Xuân Diệu
Cảm xúc - Xuân Diệu
Chiều - Xuân Diệu
*
*
*
*
*
Bản quyền của viglacerabahien.com