Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa Câu Hỏi Thăm Cũng Trở Nên Thừa


Bạn đang xem: Khi Người Ta Không Còn Yêu Nhau Nữa Câu Hỏi Thăm Cũng Trở Nên Thừa

Khi ngu01b0u1eddi ta khu00f4ng cu00f2n yu00eau nhau nu1eefa Cu00e2u hu1ecfi thu0103m cu0169ng tru1edf nu00ean thu1eeba Su1ef1 quan lại tu00e2m ni tru1edf thu00e0nh khu00f3 chu1ecbu Nhu01b0 su1ee3i du00e2y nu00e0o nu00edu giu1eef cu00e1nh diu1ec1u bay.... lúc ngu01b0u1eddi ta khu00f4ng cu00f2n yu00eau nhau nu1eefa Ku1ef7 niu1ec7m qua nhu01b0 giu00f3 cuu1ed1i chu00e2n tru1eddi Mu01b0u1eddi nu0103m hu1eb9n, vu00e0ng theo mu00f9a hoa cu1ea3i u0110u1ec3 nhỏ bu01b0u1edbm vu00e0ng, ai u0111u00f3 rong chu01a1i lúc ngu01b0u1eddi ta khu00f4ng cu00f2n yu00eau nhau nu1eefa Con u0111u01b0u1eddng thân quen xa ngu00e1i u0111u1ebfn lu1ea1 lu00f9ng Ngu01b0u1eddi khu00f4ng tu1edbi, tuyệt u0111i hou00e0i khu00f4ng tu1edbi Giu1ecdt mu01b0a chiu1ec1u ru01a1i xuu1ed1ng giu1eefa mu00f4ng lung Khi ngu01b0u1eddi ta khu00f4ng cu00f2n yu00eau nhau nu1eefa Nu1ee5 cu01b0u1eddi xu01b0a, nay gu01b0u1ee3ng gu1ea1o mu1ea5t ru1ed3i u0110u00f4i mu1eaft nhu00ecn khu00f4ng cu00f2n men su00f3ng su00e1nh Bu00ean cu1ea1nh mu1ed9t ngu01b0u1eddi mu00e0 cu1ee9 du00f5i xa xu00f4i lúc ngu01b0u1eddi ta khu00f4ng cu00f2n yu00eau nhau nu1eefa Duyu00ean nu1ee3, su1ed1 tru1eddi, ngu01b0u1eddi lu1ea5y u0111u1ec3 biu1ec7n minh " Mu00ecnh khu00f4ng hu1ee3p thu00f4i chia ly ngu01b0u1eddi nhu00e9 Ru1ed3i mai sau gu1eb7p ngu01b0u1eddi khu00e1c hu01a1n mu00ecnh" khi ngu01b0u1eddi ta khu00f4ng cu00f2n yu00eau nhau nu1eefa Cu1ee9 tu1ef1 nhu1ee7 mu00ecnh phu1ea3i cu1ee9ng cu00e1p lu00ean " Ngu01b0u1eddi u0111u1ed5i nuốm u0111u00e2u phu1ea3i ngu01b0u1eddi cu00f3 tu1ed9i Can cu1edb gu00ec mu00e0 nghu0129 nhu1edb tốt quu00ean?"
*

Nguyễn Thị Thu Hà

Xem thêm: Quan Hệ Tình Dục Khi Mang Thai Có Nên Quan Hệ Vợ Chồng, Quan Hệ Khi Mang Thai Có An Toàn

Trả lời 9 năm trước
Câu hỏi tu tự thế thì biết trả lời sao
*


Cu00e2u hu1ecfi tu tu1eeb thu1ebf thu00ec biu1ebft tru1ea3 lu1eddi sao","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":313237,"user":{"id":1,"login_name":"web_re","name":"Nguyu1ec5n Thu1ecb Thu Hu00e0","company":"http://kiucửa hàng.weebly.com","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"Cuteshop102