Đơn Xin Nghỉ Dưỡng Sức Sau Sinh Của Giáo Viên

Nghỉ dưỡng sức sau sinh là chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia BHXH. Sau đây là mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh mới chuẩn nhất năm 2021, mời bạn đọc cùng tham khảo và áp dụng.

Bạn đang xem: Đơn Xin Nghỉ Dưỡng Sức Sau Sinh Của Giáo Viên

*
2">

Cơ sở pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC

Kính gửi: Công đoàn ………….

Tên tôi là: ………………….. Giới tính: …………………

Sinh ngày: ………………… Dân tộc: ……………… Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………….. do ………… cấp ngày ……………….

Đơn vị công tác: ……………….

Tôi viết đơn này xin được trình bày một việc như sau:

Tôi sinh con thứ …. vào ngày … tháng … năm … đã được nghỉ chế độ thai sản từ ngày … tháng … năm ….Tuy nhiên sức khỏe tôi còn yếu nên tôi làm đơn này xin được nghỉ dưỡng sức sau sinh từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng …. năm ….

Lý do xin nghỉ dưỡng sức sau sinh: Sinh con thứ … phải mổ thường.

Xem thêm: Cách Viết Đơn Xin Việc Trong Hồ Sơ Chuẩn Nhất Hiện Nay, Mẫu Đơn Xin Việc Cơ Bản

Tôi xin chân thành cảm ơn.

………, ngày … tháng … năm ….

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU THAI SẢN

Kính gửi: Ban giám đốc công ty ………….

Tên tôi là: ………………….. Giới tính: …………………

Sinh ngày: ………………… Dân tộc: ……………… Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số: ………….. do ………… cấp ngày ……………

Hiện đang công tác tại…………………. giữ chức vụ………………

Tôi làm đơn này với nội dung như sau:

Tôi sinh con thứ …. vào ngày … tháng … năm … đã được nghỉ chế độ thai sản từ ngày … tháng … năm ….Tuy nhiên sức khỏe tôi còn yếu nên tôi làm đơn này xin được nghỉ dưỡng sức sau sinh từ ngày … tháng … năm đến ngày … tháng …. năm ….

Lý do xin nghỉ dưỡng sức sau sinh tại nhà: Sinh con thứ … phải mổ thường.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc Công ty …………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm…

Ban lãnh đạo phòng HCNS duyệtChủ tịch công đoàn xác nhậnNgười làm đơn

Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành.