CÔNG TY TNHH MTV DÂY VÀ CÁP SACOM

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để upgrade hội viên, vui tươi tương tác cùng với chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Mtv Dây Và Cáp Sacom

*

*

*
*
6219

CÔNG TY CP.. DÂY VÀ CÁP SACOM

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Xem thêm: Những Bài Hát Hay Về Mùa Hè, Những Bài Hát Hay Nhất Về Mùa Hè

Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên vốn nhà sở hữu

TOPhường 5 doanh nghiệp cùng ngành - Sản xuất, kinh doanh sản phẩm năng lượng điện

TOPhường. 500 công ty lớn lớn nhất Việt Nam


Chỉ trong hai năm, Bất động sản Phát Đạt xong xuôi nhiệm vụ nộp gần 1.000 tỷ việt nam đồng tiền Thuế mang lại giá cả Nhà nước


*

*

Tên Doanh nghiệp: chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá chỉ đất nước hình chữ S (Vietnam Report JSC)