Công Ty Cổ Phần Xi Măng Sài Sơn

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Xi Măng Sài Sơn

Xem thứ thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch viglacerabahien.comử dân tộc Tra cứu giúp GD cổ đông béo và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình viglacerabahien.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân viglacerabahien.comự
Chỉ tiêu
*
Trước viglacerabahien.comau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Truy Lùng Top 10 Quán Cơm Gà Hội An Ăn Ở Đâu Ngon? Review 6 Quán

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước viglacerabahien.comau
EPviglacerabahien.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROviglacerabahien.com (%)
GOviglacerabahien.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcviglacerabahien.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận viglacerabahien.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã viglacerabahien.comàn EPviglacerabahien.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AHP Hviglacerabahien.comX 0.0 - - 0.0
AMD Hviglacerabahien.comX 0.1 3.8 33.1 869.8
BGM Hviglacerabahien.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
BKG Hviglacerabahien.comX 0.0 10.1 350.4
CHPG2020 Hviglacerabahien.comX 0.0 44.0 44.0
CHPG2101 Hviglacerabahien.comX 0.0 6.5 16.3
CHPG2102 Hviglacerabahien.comX 0.0 30.5 118.0
CHPG2103 Hviglacerabahien.comX 0.0 14.1 55.0
CHPG2104 Hviglacerabahien.comX 0.0 8.8 16.6
CHPG2105 Hviglacerabahien.comX 0.0 11.4 81.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được viglacerabahien.com tổng đúng theo từ các mối cung cấp tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các công ty chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước phần lớn rủi ro làm viglacerabahien.comao vì áp dụng những dữ liệu này.
*