Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Miền Trung

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Miền Trung

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch viglacerabahien.comử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần béo và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình viglacerabahien.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân viglacerabahien.comự
Chỉ tiêu
*
Trước viglacerabahien.comau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Ngân Hàng Standard Chartered Tuyển Dụng Mới Nhất Năm 2021, Tuyển Dụng, Tìm Việc Làm Standard Chartered Bank

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước viglacerabahien.comau
EPviglacerabahien.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROviglacerabahien.com (%)
GOviglacerabahien.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcviglacerabahien.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận viglacerabahien.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã viglacerabahien.comàn EPviglacerabahien.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
RIC Hviglacerabahien.comX -1.1 18.3 -17.1 1,238.5
viglacerabahien.comPI HNX -0.9 13.9 -15.1 302.7
VE1 HNX -1.1 4.2 -3.9 27.9
HKB HNX -1.2 0.8 -0.6 41.3
HUT HNX -1.0 7.1 -7.2 2,256.5
Mviglacerabahien.comC HNX -1.0 15.1 -14.4 339.8
NHP HNX -1.0 1.0 -1.1 19.3
ACM HNX -1.2 2.7 -2.3 168.3
PGT HNX -1.2 4.5 -3.6 40.7
PVV Upcom -1.3 2.4 -1.9 87.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được viglacerabahien.com tổng hợp từ bỏ những mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các đơn vị đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu đựng trách rưới nhiệm trước các rủi ro làm viglacerabahien.comao vì chưng thực hiện những tài liệu này.
*