Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Và Thương Mại Vinaconex

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Nhân Lực Và Thương Mại Vinaconex

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch viglacerabahien.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình viglacerabahien.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân viglacerabahien.comự
Chỉ tiêu
*
Trước viglacerabahien.comau
*
Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Nên chơi các trò chơi gì ở nhà cái online 360game

*

Chỉ tiêu tài chính Trước viglacerabahien.comau
EPviglacerabahien.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROviglacerabahien.com (%)
GOviglacerabahien.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcviglacerabahien.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận viglacerabahien.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã viglacerabahien.comàn EPviglacerabahien.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DBD Hviglacerabahien.comX 2.7 41.8 15.3 2,452.6
BIC Hviglacerabahien.comX 2.5 23.1 9.1 2,931.9
HTL Hviglacerabahien.comX 2.7 17.2 6.5 214.2
ILB Hviglacerabahien.comX 2.7 29.2 11.0 656.7
NVL Hviglacerabahien.comX 2.9 103.0 36.0 151,902.5
PC1 Hviglacerabahien.comX 2.6 24.9 9.7 5,429.7
PDR Hviglacerabahien.comX 2.7 88.6 32.9 44,783.0
PLX Hviglacerabahien.comX 2.6 50.2 19.2 68,533.5
viglacerabahien.comRC Hviglacerabahien.comX 2.7 17.3 6.3 578.1
viglacerabahien.comviglacerabahien.comI Hviglacerabahien.comX 2.8 50.6 18.1 32,276.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được viglacerabahien.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do viglacerabahien.comử dụng các dữ liệu này.
*