Công Ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods - F17

Lưu ý : Đăng cam kết thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ với thành viên cá thể. Để nâng cấp hội viên, vui tươi tương tác với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods - F17

*

*

*
*
29171

CÔNG TY CPhường NHA TRANG SEAFOODS - F17

Giới thiệu


*

Xem thêm: Cách Tìm Tên Trên Facebook, Hướng Dẫn Cách Tìm Username Facebook

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi nhuận bên trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI bên trên vốn chủ cài

TOPhường 5 doanh nghiệp lớn thuộc ngành - Sản xuất, bào chế cùng marketing thực phđộ ẩm gói gọn, ăn uống ngay tắp lự, vật vỏ hộp

TOP.. 500 doanh nghiệp lớn lớn nhất Việt Nam


*

Tên Doanh nghiệp: Cửa Hàng chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá bán nước ta (Vietnam Report JSC)