Chỉnh Sửa Nội Dung Bài Viết Đã Chạy Quảng Cáo Facebook

1 Thực hiện các thay đổi đối với bài viết được quảng cáo1.8 Quản lý lập hóa đơn và thanh toán

Sau khi quảng cáo bài viết từ Trang doanh nghiệp trên Facebook, bạn có thể thực hiện các thay đổi đối với bài viết hoặc dừng quảng cáo. Sau đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các thay đổi mình có thể thực hiện với bài viết.

Bạn đang xem: Chỉnh Sửa Nội Dung Bài Viết Đã Chạy Quảng Cáo Facebook

Bạn không thể chỉnh sửa (các) hình ảnh hoặc video trong bài viết sau khi quảng cáo bài viết. Nếu muốn thay đổi phương tiện được sử dụng, bạn cần tạo bài viết mới và quảng cáo bài viết đó. Lưu ý rằng để chỉnh sửa bài viết được quảng cáo, bạn cũng cần có quyền truy cập quảng cáo.

Thực hiện các thay đổi đối với bài viết được quảng cáo

*
Giao diện Trình quản lý doanh nghiệp 2017

Chỉnh sửa ngân sách:

Truy cập Trang doanh nghiệp trên Facebook.Nhấp vào Thông tin chi tiết gần góc trên cùng bên trái của Trang doanh nghiệp.Trong menu bên trái, nhấp vào Bài viết.Trong phần Tất cả bài viết đã đăng, tìm bài viết bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào nút hiển thị số tiền quảng cáo (ví dụ: Đã quảng cáo với $5,00)Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào Chỉnh sửa quảng cáo.Nhấp vào menu thả xuống bên dưới Tổng ngân sách. Chọn số tiền khác hoặc nhấp vào Chọn ngân sách riêng để thiết lập ngân sách tùy chỉnh.Nhấp vào Lưu thay đổi.

Chỉnh sửa khoảng thời gian:

Truy cập Trang doanh nghiệp trên Facebook.Nhấp vào Thông tin chi tiết gần góc trên cùng bên trái của Trang doanh nghiệp.Trong menu bên trái, nhấp vào Bài viết.Trong phần Tất cả bài viết đã đăng, tìm bài viết bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào nút hiển thị số tiền quảng cáo (ví dụ: Đã quảng cáo với $5,00)Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào Chỉnh sửa quảng cáo.Bên dưới Khoảng thời gian, nhập ngày mới bên cạnh Chạy quảng cáo này đến.Nhấp vào Lưu thay đổi.

Chỉnh sửa đối tượng:

Truy cập Trang doanh nghiệp trên Facebook.Nhấp vào Thông tin chi tiết gần góc trên cùng bên trái của Trang doanh nghiệp.Trong menu bên trái, nhấp vào Bài viết.Trong phần Tất cả bài viết đã đăng, tìm bài viết bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào nút hiển thị số tiền quảng cáo (ví dụ: Đã quảng cáo với $5,00)Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào Chỉnh sửa quảng cáo.Trong phần Đối tượng, bạn có thể chỉnh sửa đối tượng, chọn đối tượng khác hoặc nhấp vào Tạo đối tượng mới.Nhấp vào Lưu thay đổi.

Chỉnh sửa vị trí quảng cáo trên Instagram:

Truy cập Trang doanh nghiệp trên Facebook.Nhấp vào Thông tin chi tiết gần góc trên cùng bên trái của Trang.Trong menu bên trái, nhấp vào Bài viết.Trong phần Tất cả bài viết đã đăng, tìm bài viết bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào nút hiển thị số tiền quảng cáo (ví dụ: Đã quảng cáo với $5,00)Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào Chỉnh sửa quảng cáo.Bên dưới Instagram, chọn hoặc bỏ chọn hộp bên cạnh Chạy quảng cáo trên Instagram.*

*Nếu bạn không nhìn thấy hộp này, có khả năng bạn chưa kết nối tài khoản Instagram với Trang doanh nghiệp trên Facebook.

Chỉnh sửa văn bản của bài viết:

Nếu là người tạo bài viết, bạn có thể chỉnh sửa văn bản của bài viết sau khi bài viết được đăng. Nếu không tạo bài viết, bạn cần liên hệ với người tạo bài viết trên Trang của mình và yêu cầu họ thực hiện thay đổi.

Truy cập Trang doanh nghiệp trên Facebook.Nhấp vào Thông tin chi tiết gần góc trên cùng bên trái của Trang doanh nghiệp.Trong menu bên trái, nhấp vào Bài viết.

Xem thêm: Cách Tắt Lời Mời Chơi Game Trên Facebook Tự Gửi Lời Mời Chơi Game Trên Facebook

Trong phần Tất cả bài viết đã đăng, tìm bài viết bạn muốn chỉnh sửa. Trong cột Bài viết, nhấp vào văn bản từ bài viết của bạn.Một cửa sổ sẽ xuất hiện. Nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải của bản xem trước bài viết.Nhấp vào Chỉnh sửa bài viết.Chỉnh sửa văn bản trong bài viết và nhấp vào Chỉnh sửa xong.

Tạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo:

Nếu chọn tạm dừng hoặc xóa quảng cáo đối với bài viết trên Trang trước khi quảng cáo kết thúc, bạn sẽ chỉ bị tính phí đối với phần ngân sách đã được chi tiêu để quảng cáo bài viết. Nếu tiếp tục chạy quảng cáo đã tạm dừng, bạn sẽ tiếp tục thanh toán cho đến khi bạn sử dụng hết ngân sách đã thiết lập ban đầu.


Điều quan trọng cần nhớ là bạn không trả trước khi quảng cáo bài viết. Điều đó nghĩa là bạn có thể bị lập hóa đơn sau khi tạm dừng hoặc xóa bài viết được quảng cáo trên Trang.

Truy cập Trang doanh nghiệp trên Facebook.Nhấp vào Thông tin chi tiết gần góc trên cùng bên trái của Trang doanh nghiệp.Trong menu bên trái, nhấp vào Bài viết.Trong phần Tất cả bài viết đã đăng, tìm bài viết bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào nút hiển thị số tiền quảng cáo (ví dụ: Đã quảng cáo với $5,00)Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào  bên cạnh Hoạt động. Nếu  màu xanh, quảng cáo đang hoạt động. Nếu  màu xám, quảng cáo bị tạm dừng.Nhấp vào OK để xác nhận.

Xóa quảng cáo:

Nếu chọn tạm dừng hoặc xóa quảng cáo đối với bài viết trên Trang trước khi quảng cáo kết thúc, bạn sẽ chỉ bị tính phí đối với phần ngân sách đã được chi tiêu để quảng cáo bài viết. Nếu tiếp tục chạy quảng cáo đã tạm dừng, bạn sẽ tiếp tục thanh toán cho đến khi bạn sử dụng hết ngân sách đã thiết lập ban đầu.

Điều quan trọng cần nhớ là bạn không trả trước khi quảng cáo bài viết. Điều đó nghĩa là bạn có thể bị lập hóa đơn sau khi tạm dừng hoặc xóa bài viết được quảng cáo trên Trang.

Xóa quảng cáo bài viết sẽ không xóa bài viết được dùng làm cơ sở để quảng cáo. Việc này sẽ chỉ xóa quảng cáo về bài viết.

Truy cập Trang doanh nghiệp trên Facebook.Nhấp vào Thông tin chi tiết gần góc trên cùng bên trái của Trang doanh nghiệp.Trong menu bên trái, nhấp vào Bài viết.Trong phần Tất cả bài viết đã đăng, tìm bài viết bạn muốn chỉnh sửa và nhấp vào nút hiển thị số tiền quảng cáo (ví dụ: Đã quảng cáo với $5,00)Nhấp vào  ở góc dưới cùng bên trái.Nhấp vào Xóa quảng cáo.Nhấp vào OK để xác nhận.

Quản lý lập hóa đơn và thanh toán

Khi bạn bắt đầu tạo quảng cáo hoặc quảng cáo bài viết từ Trang doanh nghiệp, bạn có thể quản lý tùy chọn thanh toán và kiểm tra lịch sử lập hóa đơn của mình. Tất cả những điều này có thể thực hiện được từ Trình quản lý quảng cáo.


Tạo giới hạn chi tiêu của tài khoản:

Đặt giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ giúp đảm bảo bạn không vượt quá ngân sách. Chúng tôi khuyên bạn nên tạo giới hạn chi tiêu của tài khoản trước hoặc ngay sau khi tạo quảng cáo từ Trang doanh nghiệp. Giới hạn chi tiêu tài khoản đặt ra giới hạn chung về số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu cho các quảng cáo trên Facebook. Tìm hiểu cách đặt giới hạn chi tiêu của tài khoản.

Xem lịch sử lập hóa đơn:

Bạn có thể đi tới phần Lập hóa đơn của Trình quản lý quảng cáo để xem lịch sử lập hóa đơn. Bạn có thể được lập hóa đơn khác nhau dựa trên quốc gia của mình và cách bạn đã thiết lập phương thức thanh toán. Bạn cũng có thể nhìn thấy nhiều khoản phí trong lịch sử lập hóa đơn của mình. Những khoản phí này khi được cộng lại với nhau sẽ không cao hơn ngân sách ban đầu bạn đã thiết lập khi tạo quảng cáo. Đôi khi, tổng số tiền có thể thấp hơn do quảng cáo của bạn không đấu giá thành công.

Tất cả quảng cáo, bao gồm các quảng cáo bạn tạo từ Trang doanh nghiệp, đều tham gia vào cuộc đấu giá quảng cáo. Trong cuộc đấu giá, quảng cáo của bạn cạnh tranh với các quảng cáo khác để được hiển thị trên Facebook. Cuộc đấu giá xem xét 2 yếu tố: giá trị mà quảng cáo tạo ra cho nhà quảng cáo bằng cách giúp họ tiếp cận và nhận được kết quả từ những người nằm trong đối tượng của họ và liệu quảng cáo có mang lại trải nghiệm tích cực, phù hợp cho người dùng nhóm ứng dụng và dịch vụ của Facebook hay không. Nếu quảng cáo thường đấu giá không thành công, bạn có thể không chi tiêu hết ngân sách mình đã thiết lập.

Chỉnh sửa tùy chọn thanh toán:

Bạn cũng có thể thêm, chỉnh sửa và xóa tùy chọn thanh toán từ Trình quản lý quảng cáo. Sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi, những thay đổi này sẽ được phản ánh trong phần thanh toán của quảng cáo mà bạn đang tạo từ Trang doanh nghiệp.

Nếu chưa thực hiện được hãy liên hệ viglacerabahien.com


Chỉnh sửa bài viết quảng cáoChỉnh sửa đối tượng quảng cáo FacebookChỉnh sửa ngân sách quảng cáo FacebookChỉnh sửa thời gian quảng cáo FacebookChỉnh sửa văn bản bài viết quảng cáo FacebookKhông thể chỉnh sửa bài viết quảng cáoLập hóa đơn và thanh toán quảng cáo FacebookQuảng cáo facebookTạm dừng hoặc tiếp tục quảng cáo FacebookXóa quảng cáo Facebook

Điều hướng bài viết