BÀI HÁT TRUNG THU TIẾNG ANH

Lễ hội Tết Trung Thu trong tiếng Anh gọi bằnggì?

" data-medium-file="https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=300" data-large-file="https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=840" />
Ngày Rằm tháng 8 lễ hội Tết Trung Thu – tết của thiếu nhi sắm đến rồi. Nhiều đang băn khoăn chưa biết các hoạt động, lễ hội vui chơi trong ngày Tết Trung Thu bằng tiếng Anh gọi là gì? Bài viết này sẽ giúp cho bạn có một số từ vựng đúng nhất về Tết Trung Thu nhé.

" data-medium-file="https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=300" data-large-file="https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=840" class="wp-image-149" src="https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=600&h=338" alt="tet-trung-thu-tieng-anh" width="600" height="338" srcset="https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=600&h=338 600w, https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=1200&h=676 1200w, https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=150&h=84 150w, https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=300&h=169 300w, https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=768&h=432 768w, https://viglacerabahien.com.files.viglacerabahien.com.com/2016/08/tet-trung-thu-tieng-anh-la-gi.jpg?w=1024&h=576 1024w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" />Từ vựng tiếng Anh ngày lễ Tết Trung Thu

Nguồn gốc Tết Trung Thu

Lễ hội tết trung thu có nguồn gốc xuất phát từ người Tàu xưa, và tràn vào Việt Nam. Nhưng khi nhập vào người Việt đón lễ trung thu khác người hoa, mang bản sắc văn hóa dân tộc và quý trọng hơn nguồn gốc ban đầu. Đọc tiếp “Lễ hội Tết Trung Thu trong tiếng Anh gọi bằnggì?”


*
Author viglacerabahien.comĐăng vào Tháng Tám 14, 2016Tháng Tám 14, 2016Categories Chia sẻ,Thẻ bài hát trung thu bằng tiếng anhKhu vực Widget dưới Chânchúc mừng trung thu bằng tiếng anhKhu vực Widget dưới Chânchúc trung thu bằng tiếng anhKhu vực Widget dưới Chânlễ trung thu bằng tiếng anhKhu vực Widget dưới Chânngày tết trung thu bằng tiếng anhKhu vực Widget dưới Chântết trung thu trong tiếng anhKhu vực Widget dưới Chântết trung thu trong tiếng anh là gìKhu vực Widget dưới Chântrung thu bằng tiếng anhKhu vực Widget dưới Chântrung thu trong tiếng anhKhu vực Widget dưới Chântrung thu trong tiếng anh là gìLeave a comment on Lễ hội Tết Trung Thu trong tiếng Anh gọi bằnggì?