Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA BÁ HIẾN

Địa chỉ: Xã Bá Hiến,HuyệnBình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Điện thoại: 0211. 3 888 500           Fax: 0211. 3 888 506


Bản đồ